சனி, 19 ஆகஸ்ட், 2017

திருக்குறள் – சிறப்புரை : 626

திருக்குறள் – சிறப்புரை : 626
அற்றேமென்று அல்லல் படுபவோ பெற்றேமென்று
ஓம்புதல் தேற்றா தவர். --- ௬௨௬
பொருளைப் பெற்றபோது அதனைப் பாதுகாத்து வைக்கத் தெரியாது இழந்தவர்கள் பொருளை இழந்துவிட்டோம் என்று துன்பப்படுவார்களோ ?
( படமாட்டார்கள்)
” அகன்ற தாயத்து அஃகிய நுட்பத்து
இலம் என மலர்ந்த கையர் ஆகித்

தம் பெயர் தம்மொடு கொண்டனர் மாய்ந்தோர்.” – மலைபடுகடாம்.

வெள்ளி, 18 ஆகஸ்ட், 2017

வணக்கம் நலமே .. நலமறிய ஆவல்

திருக்குறள் – சிறப்புரை : 625

திருக்குறள் – சிறப்புரை : 625
 அடுக்கி வரினும் அழிவிலான் உற்ற
 இடுக்கண் இடுக்கண் படும். ---- ௬௨௫
ஒன்றன் பின் ஒன்றாகத் துன்பங்கள் தொடர்ந்து வந்தாலும் அவற்றை மனம் தளராது எதிர்த்து நிற்பவனிடத்துத் துன்பங்கள் துன்பப்பட்டுப் போகும்.
“ நனி அஞ்சத்தக்கவை வந்தக்கால் தங்கண்
துனி அஞ்சார் செய்வது உணர்வார் …” --- பழமொழி.

செய்யத்தக்கதைச் செய்யும் துணிவு உடையார் அஞ்சத்தக்க வினைகள் எதுவந்தாலும் அஞ்ச மாட்டார்கள்.

வியாழன், 17 ஆகஸ்ட், 2017

திருக்குறள் – சிறப்புரை : 624

திருக்குறள் – சிறப்புரை : 624
மடுத்தவாய் எல்லாம் பகடுஅன்னான் உற்ற
இடுக்கண் இடர்ப்பாடு உடைத்து.  ---- ௬௨௪
பொதி ஏற்றிய வண்டியை இழுத்துச் செல்லும் காளைகள் வழியில் ஏற்படும் தடைகளைக் கடக்க, முண்டியிழுத்து மேலேறுவதைப் போல, உள்ளத்தில் உறுதிப்பாடு உடையவனிடத்து வந்த துன்பமானது மேலும் துன்பப்படும்.
“ துன்பம் வெய்யோர்க்கு இன்பம் எளிது.” – முதுமொழிக்காஞ்சி.
 வரும் துன்பங்களை முயற்சியால் தாங்குவார்க்கு இன்பம் எளிதாகக் கிடைக்கும்.


புதன், 16 ஆகஸ்ட், 2017

திருக்குறள் – சிறப்புரை : 623

திருக்குறள் – சிறப்புரை : 623
இடும்பைக்கு இடும்பை படுப்பர் இடும்பைக்கு
இடும்பை படாஅ தவர், ---- ௬௨௩
துன்பத்திற்குக் கட்டுண்டு துன்பப்படாதவர்கள் ; துன்பமே துன்புறுமாறு துணிந்து செயலாற்றி வெற்றி காண்பார்கள்.
” சாதலும் புதுவதன்றே வாழ்தல்
இனிது என மகிழ்ந்தன்றும் இலமே முனிவின்
 இன்னாது என்றலும் இலமே … “ புறநானூறு.

சாதலும் புதுதில்லை; அஃது உலகத்து இயற்கை. வாழ்தலை இனிமை என்று மகிழ்ந்ததும் இல்லை ; வெறுப்பு வந்தவிடத்துத் துன்பமானது என்று ஒதுக்கியதும் இல்லை.

செவ்வாய், 15 ஆகஸ்ட், 2017

திருக்குறள் – சிறப்புரை : 622

திருக்குறள் – சிறப்புரை : 622
வெள்ளத் தனைய இடும்பை அறிவுடையான்
உள்ளத்தின் உள்ளக் கெடும். --- ௬௨௨
வெள்ளம் போல் கடுகிவரும் துன்பத்தை அறிவுடையவன் அதன் இயல்பறிந்து எதிர்கொண்டு தன் உள்ளத்தின் உறுதியால் துன்பத்தைத் துடைத்தெறிவான். துன்பத்தைத் துடைத்தெறிய துணிவு இல்லையேல் துன்பத்தால் உடனிருப்போரும் துயருறுவர்.
“ அறிவினால் மாட்சி ஒன்று இல்லா ஒருவன்
பிறிதினால் மாண்டது எவனாம் ….” –பழமொழி.

அறிவினால் பெருமை பெறாத ஒருவன், பிற செல்வம், குலம் முதலானவற்றால் பெருமை பெறுதல் இல்லை.

திங்கள், 14 ஆகஸ்ட், 2017

திருக்குறள் – சிறப்புரை : 621

திருக்குறள் – சிறப்புரை : 621
இடுக்கண் அழியாமை – 63
இடுக்கண் வருங்கால் நகுக அதனை
அதுத்தூர்வது அஃதொப்பது இல். ---  ௬௨௧
வாழ்க்கை ஒரு போராட்டக் களமே. துன்பம் நேரும்போது துவண்டு விடாமல் அத் துன்பத்தை எதிர்த்து வெற்றிகொள்ள மகிழ்ச்சியுடன் மனத்துணிவு கொள்ளவேண்டும்.
அம்மகிழ்ச்சியைத்தவிரத் துன்பத்தை எதிர்கொள்ள தக்க துணை வேறொன்றும் இல்லை.
“ நல்லறிவு உடையோர் நல்குரவு
உள்ளுதும் பெரும யாம் உவந்து நனி பெரிதே.” – புறநானூறு.

நல்லறிவு உடையவர் மிக்க வறுமையுற்றாராயினும் அவ்வறுமை பெருமைக்குரியது ; அதனை யாம் மகிழ்ந்து மிகவும் போற்றுவோம்.