புதன், 18 அக்டோபர், 2017

திருக்குறள் – சிறப்புரை : 684

திருக்குறள் – சிறப்புரை : 684
அறிவுரு ஆராய்ந்த கல்விஇம் மூன்றன்
செறிவுடையான் செல்க வினைக்கு.—௬௮௪
மெய்ப்பொருள் அறியும் அறிவு; அரிதாகிய தோற்றப் பொலிவு; நூல்பல கற்று ஆராய்ந்து பெற்ற கல்வியறிவு என இம்மூன்றினும் நிறைவான தேர்ச்சிபெற்ற ஒருவனே தூது செல்லத் தகுதி உடையவனாவான்.
“அரும்பிணி உறுநர்க்கு வேட்டது கொடாஅது
மருந்து ஆய்ந்து கொடுத்த அறவோன் போல” –நற்றிணை.
கொடிய நோய் உற்றவர்க்கு அவர் விரும்பியதைக் கொடுக்காது தகுந்த மருந்தை ஆராய்ந்து கொடுக்கும் மருத்துவன் போல…. (வினையாற்றுக)செவ்வாய், 17 அக்டோபர், 2017

திருக்குறள் – சிறப்புரை : 683

திருக்குறள் – சிறப்புரை : 683
நூலாருள் நூல்வல்லன் ஆகுதல் வேலாருள்
வென்றி வினையுரைப்பான் பண்பு. --- ௬௮௩
வேல்படை வலிமையுடைய அரசனிடத்துத் தன் மன்னனுக்கு வெற்றியைத்தரும் படைவலிமையை எடுத்துரைக்க வல்ல தூதனின் பண்பாவது கற்றறிந்தார் எல்லாருள்ளும் தான் சிறந்து விளங்குதலாம்.
“கற்றோர் அறியா அறிவினர் கற்றோர்க்குத்
தாம் வரம்பு ஆகிய தலைமையர்….” ---திருமுருகாற்றுப்படை.

சான்றோர். கற்றோரால் சிறிதும் அறியப்படாத பேரறிவினை உடையவர்கள் ; கற்றறிந்தவர்களுக்குத் தாமே எல்லையாகிய தலைமைத் தன்மை உடையவர்கள்.

திங்கள், 16 அக்டோபர், 2017

கார்த்திகைத் திருநாள் திருவிழா

கார்த்திகைத் திருநாள் திருவிழா

உலகுதொழில் உலந்து நாஞ்சில் துஞ்சி
மழைகால் நீங்கிய மாக விசும்பில்
குறுமுயல் மறுநிறம்கிளர மதிநிறைந்து
அறுமீன் சேரும் அகல் இருள் நடுநாள்
மறுகு விளக்குறுத்து மாலை தூக்கிப்
பழவிறல் மூதூர்ப் பலருடன் துவன்றிய
விழவுடன் அயர வருகதில் அம்ம
                                           நக்கீரர், அகநா.141: 5-11
                 கலப்பைகள் மடிந்து கிடந்தன, உழுதலைச் செய்யவில்லை; மழை ஓய்ந்தது; வானில் சிறு முயலாகிய மறுவின் நிறம் விளங்க; மதி நிறைந்த கார்த்திகை நன்னாளில் இருள் அகன்ற நள்ளிரவில், வீதிகளில் திருவிளக்குகள் ஏற்றப்பட்டன; மாலைகள் தொங்கவிடப்பட்டன; முதுமையான ஊரின்கண் ஊர் மக்கள் ஒன்றுகூட; கார்த்திகைத் திருவிழாவை நம்மோடு களித்துக் கொண்டாட நம் தலைவர் விரைந்து வருவாராக. 
        
                         கார்த்திகைத் திங்கள் கார்த்திகை நாளில் தெருக்களில் விளக்குகளை நிரல்பட ஏற்றிக் கார்த்திகை விழாவைக் கொண்டாடும் வழக்கம் தொன்றுதொட்டு இருந்து வருவதை இலக்கியங்கள் வழி அறியலாம். அகநா. 11 : உரை.
                             அண்மைக்காலம் வரை கார்த்திகை விழா ஊர்ப்புறங்களில் கொண்டாடப்பட்டது. பனம்பூ சேகரித்து உமிக் கரியோடு கலந்து நன்றாகக் காயவைத்து கையளவு துணிப்பை தைத்து அதனுள் அந்தக் கலவையைத் திணித்து ஒரு ஓரத்தில் நெருப்பிட்டு ஒரு கயிற்றில் அந்தத் துணிப்பையைக் கட்டித் தலைக்குமேல் தூக்கிச் சுழற்ற கம்பி மத்தாப்பில் நெருப்புப் பூ உதிர்வதைப் போலப் பூ உதிரும்..
                    கோயில்களில் சொக்கப்பானை கொளுத்தப்படும். வீடுகளில் கார் நெல் வறுத்து உரலில் போட்டு இடித்து அவல் எடுத்து அதனைப் பொரித்து முற்றிய தேங்காய்ப்பல்லுடன் வெல்லப்பாகு இட்டுக் கிளறித் தின்று மகிழ்வோம்…. இன்று எல்லாம் கனவாகிப்போனது… தூய்மையான கார்த்திகைத் திருவிழா …  
                      இன்று தூய்மைக் கேடான தீபாவளி.. மக்களிடையே எத்தனை ஏற்றத் தாழ்வுகள்; எத்தனை மூடநம்பிக்கைகள்; எத்தனை வணிகக் கொள்ளைகள் ---இயற்கையோடியைந்து கொண்டாடிய கார்த்திகைத் திருவிழா ; இன்று இயற்கைக்குக் கேடு விளைவிக்கும் திருவிழாவாகிவிட்டதே; இது கலப்பினக் காலக் கேடு. 

திருக்குறள் – சிறப்புரை : 682

திருக்குறள் – சிறப்புரை : 682
அன்புஅறிவு ஆராய்ந்த சொல்வன்மை தூதுரைப்பார்க்கு
இன்றி யமையாத மூன்று. --- ௬௮௨
அன்புடைமை அறிவுடைமை ஆராய்ந்தறிந்த செய்திகளை மனங்கொள எடுத்துரைக்கும் சொல்வன்மை ஆகிய இம்மூன்றும்  தூது உரைப்பானுக்கு இருக்க வேண்டிய இன்றியமையாத பண்புகளாம்.
“மகன் உரைக்கும் தந்தை நலத்தை ஒருவன்
முகன் உரைக்கும் உள் நின்ற வேட்கை…” --நான்மணிக்கடிகை.
தந்தையின் இயல்புகளை மகனின் நடத்தை வெளிப்படுத்தும்; மனத்தில் உள்ள எண்ணங்களை முகமே வெளிப்படுத்தும்.ஞாயிறு, 15 அக்டோபர், 2017

திருக்குறள் – சிறப்புரை : 681

 69. தூது
திருக்குறள் – சிறப்புரை : 681
அன்புடைமை ஆன்ற குடிப்பிறத்தல் வேந்தவாம்
பண்புடைமை தூதுரைப்பான் பண்பு.--- ௬௮௧
வேந்தர்களுக்கிடையே செய்தி பரிமாறும் மிகப்பெரிய பொறுப்பைச் சுமந்து செல்பவன் ; எந்நிலையிலும் தன்னிலை தாழாமல் கடமையாற்ற வல்லவனாக விளங்க வேண்டியவன் தூதுரைப்பவனே. தூதுவனுக்கு உரிய  தகுதிகளாகத் திருவள்ளுவர் வரையறுத்துக் கூறுவன:-
யாவரிடத்தும் அன்புடையவனாகவும் ; உயர் குடியில் பிறந்தவனாகவும் அரசனால் விரும்பிப் போற்றப்படும் நற்குணங்களைக் கொண்டவனாகவும் இருத்தல் வேண்டும்.
“தான்கெடினும் தக்கார் கேடு எண்ணற்க தன்னுடம்பின்
ஊன்கெடினும் உண்ணார் கைத்து உண்ணற்க….” –நாலடியார்.
தான் கெட்டுப்போனாலும் பெரியோர்க்குக் கேடு செய்ய நினைக்காதே; உடம்பே இளைத்து ஒழிந்தாலும் உண்ணத்தகாத பகைவர் கையிலே உள்ள உணவைப்பெற்று உயிர் வாழாதே.

சனி, 14 அக்டோபர், 2017

திருக்குறள் – சிறப்புரை : 680

திருக்குறள் – சிறப்புரை : 680
உறைசிறியார் உள்நடுங்கல் அஞ்சிக் குறைபெறின்
கொள்வார் பெரியார்ப் பணிந்து. --- ௬௮0
தாம் ஆளும் நிலம் சிறிதாக உடையவர் (குறுநிலமன்னன்) பகைவரால் தம் மக்கள் நடுங்குதற்கு அஞ்சி ; பெருநில மன்னனோடு இணங்கிச்செல்லவே முற்பட்டு  அம்மன்னனைப் பணிந்து ஏற்றுக்கொள்வர்.
”பற்றா மக்கள் தம்முடன் ஆயினும்
செற்றமும் கலாமும் செய்யாது அகலுமின்.” –ஆசாரக்கோவை.

பகைவரே ஆயினும் அவர்களுடன் பகையும் கலகமும் கொள்ளாது விலகுங்கள்.

வெள்ளி, 13 அக்டோபர், 2017

திருக்குறள் – சிறப்புரை : 679

திருக்குறள் – சிறப்புரை : 679
நாடார்க்கு நல்ல செயின் விரைந்ததே
ஒட்டாரை ஒட்டிக் கொளல்.---- ௬௭௯
ஒரு செயலைச் செய்ய விழைவான் தன் நண்பர்க்கு நன்மை செய்தலைவிட . தன்னோடு ஒட்டுறவு இல்லாதாரையும் விரைந்து நட்பாக்கிக்கொள்ள வேண்டும்.
“சேய்த்தானும் சென்று கொளல் வேண்டும் செய் விளைக்கும்
வாய்க்கால் அனையர் தொடர்பு. –நாலடியார்.

வயல்களில் பாய்ந்து வளம்தரும் நீரோடும் வாய்க்கால் போன்றவர்தம் நட்பை- அவர்கள் தொலைவில் இருந்தாலும் நாம் வலியச் சென்று அவர்தம் நட்பைக்கொள்ள வேண்டும்.