வியாழன், 16 ஆகஸ்ட், 2018

மெய்ப்பொருள் காண்பதுஅறிவு -53

 மெய்ப்பொருள் காண்பதுஅறிவு -53
மதம்
” மதம் என்பது தன்னைத்தானே அறிந்துகொள்ளாத அன்றேல் தன்னை மீண்டும் இழந்துவிட்ட மனிதன் சுயபிரக்ஞையும் சுய உணர்வுமாகும். ஆனால் மனிதன் என்போன் இந்த உலகத்துக்கு அப்பாலே குந்தியிருக்கும் ஒரு கருத்துப் பொருளன்று. மனிதன் என்பது மனிதனின் உலகமே அரசு; சமுகம்தான் மனிதன். இந்த அரசு, இந்தச் சமுகம் மதத்தை உண்டாக்குகிறது. மதம் என்பது மறுதலையான (தலைகீழான) உலகப் பிரக்ஞையாகும். ஏனெனில் மதத்தில் தலைகீழான ஒரு உலகமே காணப்படுகிறது. மதம் என்பது அந்த உலகில் பொதுக்கொள்கையாகும், மதம் மக்களின் அபின்.

      மத அவலம் (அதாவது மதத்தில் இடம்பெறும் ஆத்ம அவலம்) என்பது ஒரு வேளையில் உண்மையான அவலத்தின் வெளிப்படையாகவும் அந்த உண்மையான அவலத்திற்கு எதிரான எதிர்ப்பாகவும் அமைகின்றது. மதம் என்பது ஆத்ம உயிர்ப்பற்ற ஒரு நிலைமையின் உயிர்ப்பாக இருப்பதுபோல் ஒடுக்கப்பட்ட ஜீவனின் பெருமூச்சாக இதயமற்ற உலகில் இதயமாக உள்ளது.

  தத்துவஞானிகள் உலகத்தைப் பல்வேறு வழிகளில் வியாக்கியானம் செய்து வந்திருக்கிறார்கள். ஆனால் விஷயம் என்னவோ அந்த உலகத்தை மாற்ற வேண்டும் என்பதுதான்.”  – காரல் மார்க்ஸ். 

திருக்குறள் -சிறப்புரை :966


திருக்குறள் -சிறப்புரை :966
புகழின்றால் புத்தேள்நாட்டு உய்யாதால் என்மற்று
இகழ்வார்பின் சென்று நிலை. ---- ௯௬௬      
(புகழ் இன்றால்)
தன்மானம் இழந்து தன்னை இகழ்வார்பின் சென்று நிற்றல் ஒருவனுக்கு இம்மையில் (வாழும் காலத்து)புகழினைக் கொடுக்காது, மறுமையில் (இறந்தபின் ) உயர்ந்தோர் உறையும் உலகத்தும் கொண்டுசேர்க்காது,  அவன் அப்படி உயிர்வாழ்தலின் பயன்தான்  யாதோ ?
“ இவண் இசை உடையோர்க்கு அல்லது அவணது
உயர் நிலை உலகத்து உறையுள் இன்மை.” –புறநானூறு.
இந்த அகன்ற உலகத்தில் புகழுடையார்க்கு அல்லாது பிறர்க்கு உயர் நிலை உலகை அடைதல் இயலாது.


புதன், 15 ஆகஸ்ட், 2018

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -52


மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -52
வள்ளுவர் கூறும் மெய்ப்பொருள்
 “வள்ளுவர் கூறும் மெய்ப்பொருள் உலகை ஆழ்ந்து உற்றதன் விளைவால் வந்த மெய்ப்பொருள். மன்பதை நல்வாழ்வு வாழ்ந்து விடுதலையடையத் தந்த மெய்ப்பொருள்.
                             சங்ககாலச் சமுதாய வாழ்வின் நலந்தீங்குகளை, இன்ப துன்பங்களை, உணர்ச்சிக் கொந்தளிப்புகளை, சிக்கல் சீரழிவுகளை, வறுமையின் கோரத் தாண்டவங்களை, கொலைத்தொழில்களை, வரம்புமீறிய காம விளைவுகளை, அலசி ஆராய்ந்து அனுபவ மருந்தாகத் தந்த பொருள். வாழ்வாவது மாயம், மண்ணாவது திண்ணம், நாளும் நாம் சாகின்றேமால், காயமே இது பொய்யடா, செத்தாரைச் சாவார் சுமந்து செல்கின்றனர். வேற்கண்ணன் அன்றிவளை வெஃகன்மின் மற்றிவளும் கோற்கண்ணளாகும் குனிந்து, உண்டுண்டென்னும் உணர்வினால் சாற்றுமே டொண் டொண்ணென்னும் பறை என்றெல்லாம் யாக்கை நிலையாமை, இளமை நிலையாமைகளை யெல்லாம் சொல்லி மனிதனைப் பயங்கொள்ள வைத்தது, வாழ்வில் அவநம்பிக்கை கொள்ள வைத்தது அவருடைய சித்தாந்தமன்று.
                    அவருடைய சித்தாந்தம் மனித ஆற்றலில் நம்பிக்கை கொண்ட சித்தாந்தம்.மனிதன் ‘மண்ணில் நல்லவண்ணம் வைகலும் வாழலாம் என்ற உணர்வு ஊட்டிய சித்தாந்தம். தன் சித்தாந்தத்தை அவர் சொல்லும் பாணியே அலாதியானது.” – சிவ. திருநாவுக்கரசு.

திருக்குறள் -சிறப்புரை :965


திருக்குறள் -சிறப்புரை :965
குன்றின் அனையாரும் குன்றுவர் குன்றுவ
குன்றி அனைய செயின்.---- ௯௬௫
மலையளவு உயர்ந்த நிலையில் உள்ளோர் தன்மானத்திற்கு இழுக்கு நேரும் வண்ணம் ஒரு குன்றிமணி அளவே தவறு செய்தாலும் தாழ்ந்த நிலையினை அடைவர்.
“இசையும் எனினும் இசையாது எனினும்
வசைதீர எண்ணுவர் சான்றோர்…” –நாலடியார்.
சான்றோர் தம்மால் முடியும் என்றாலும் முடியாது என்றாலும் எப்பொழுதும் குற்றமற்ற செயல்களையே செய்ய எண்ணுவர்.செவ்வாய், 14 ஆகஸ்ட், 2018

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -51

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -51
                                வேதகால இருடிகள் இலிங்க வணக்கத்தைக் கண்டித்திருக்கின்றனர். இதனால் இருக்கு வேத காலத்தில் இலிங்க வணக்கம் ஆரம்பத்தில் இருந்ததென்று கூறமுடியாது. வேத கால இருடிகள் இலிங்க வணக்கத்தைக் கண்டித்தார்கள், அவர்களைச் சூழ்ந்து இலிங்க வணக்கம் இருந்தது. இல்லாவிடில் அவ்வாறு கண்டிக்க வேண்டியதில்லை.ஆகவே இலிங்க வணக்கம் வளர்ச்சி அடைந்திருந்தது என்று காண நாம் பிராமண காலத்திற்குச் செல்ல வேண்டியதில்லை. அது ஆரியரைச் சூழ்ந்து வாழ்ந்த மக்களிடையே நன்கு பரவியிருந்தது. மொகஞ்சதரோ காலத்திய வணக்கத்தைக் கண்டித்தவர்கள் மொகஞ்சதரோ மக்களாயிருக்க முடியாது. ஆகவே மொகஞ்சதரோ மக்கள் ஆரியராக இருக்க முடியாது. அவை இடக்கரானவை. இருக்கு வேத ஆரியர் எழுத்தைப் பற்றி அறியார்கள். ஆகவே மொகஞ்சதரோ நாகரிகம் பிற்காலத்தது எனச் சரூப் கூறுகிறார். பறவை, மீன், பூ, மனிதர், வீடுகள், கட்டில்கள், மலைகள் போன்றவற்றைக் குறிக்கும் எழுத்துக்கள் பிராமண காலத்தன என்று கூற முடியாது. இருக்கு வேத காலத்திலும் எழுத்து அறிந்தவர்கள் இருந்தார்கள். ஆரியர் கூறும் பாணியர் (Panis)  ஆரியரல்லாதவர். அவர்கள் காலத்தில் ’கிராதியர்’ எனப்பட்டார்கள். ‘கிராதின்’ என்பது எழுத்தைக் குறிக்கும். இவர்கள் வானிலை தொடர்பான கணக்கை எழுதி வைத்திருந்தார்கள். மொகஞ்சதரோ கால முத்திரைகளையும் சூமரிற்  காணப்பட்ட முத்திரைகளையும் நோக்கும்போது மொகஞ்சதரோ எழுத்துக்கள் இருக்கு வேதத்துக்கு முற்பட்டவை என நன்கு தோன்றும். தமிழர் வழங்கிய ஒருவகை எழுத்து, பட எழுத்து என, யாப்பருங்கல விருத்தியில் ஓரிடத்திற் காணப்படுகிறது.” – சிந்துவெளித் தமிழர்.

திருக்குறள் -சிறப்புரை :964


திருக்குறள் -சிறப்புரை :964
 தலையின் இழிந்த மயிரனையர் மாந்தர்
நிலையின் இழிந்தக் கடை. ---- ௯௬௪
மானம் ஒன்றே பெரிதெனப் போற்றும் மாந்தர்  மானம்கெடத் தன்னிலையில் தாழ்ந்து போவார்களானால் அவர்கள், தலையினின்று வீழ்ந்த மயிரனை ஒப்பர்.
” திருமதுகை யாகத் திறனிலார் செய்யும்
பெருமிதம் கண்டக் கடைத்தும் – எரிமண்டிக்
கானம் தலைப்பட்ட தீப்போல் கனலுமே
மானம் உடையார் மனம்.” –நாலடியார்.
 செல்வச் செருக்கினால் தகுதி இல்லாதவர் செய்யும் இழிவைக் கண்டபோது, மானம் உள்ளவர்களுடைய மனம் காட்டுத் தீயைப் போலக் கொதிக்கும்.


திங்கள், 13 ஆகஸ்ட், 2018

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -50


மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -50
இலிங்க வழிபாடு
”இருக்கு வேத காலத்தில் ஆரியர்களிடையே சிவ வழிபாடு இருந்ததென்று இன்றுவரையும் எந்த ஆராய்ச்சியாளராலும் காட்ட முடியவில்லை. சிவன், ஒரு சிறு தெய்வமாகவும் இருக்கு வேதத்தில் கூறப்படவில்லை. சிவா என்னும் சொல் உருத்திரனுக்கு அடையாக ஓரிடத்தில் மாத்திரம் வந்துள்ளது. இது உருத்திரனும் சிவனும் ஒன்று எனபதற்குச் சான்றாகாது. உருத்திரன் மங்கலத்தினாலும் அருளினாலும் சிவன் என்றே பொருள்படுகின்றது. இருக்கு வேதத்தின் பத்தாம் மண்டலத்தில் திராவிடரின் ஆண் எனப்பட்ட சிவனே குறிக்கப்பட்டுள்ளது. பிற்காலத்தில் சிவன் மூர்க்க குணமுடையவராகவும் சில வேளைகளில் சாந்த முடையவராகவும் கூறப்பட்டுள்ளார். சிவனுக்கு உரிய முத்தொழிலும் மகேசுர மூர்த்திக்குரியதாகச் சொல்லப்பட்டுள்ளது. இருக்கு வேதத்தில் இதற்கு இணை காண முடியவில்லை. மொகஞ்சதரோவிற் காணப்பட்ட சின்னங்கள் பிராமண காலத்தனவென்று தோன்றவில்லை. பிராமண காலத்தில் ஆரியச் சார்பான சிவமதம் வளர்ச்சி அடைந்திருந்தாலும் அங்கு காணப்பட்டவை ஆரியருக்கு முன்  அங்கு வாழ்ந்தவர்கள் ஆரியரல்லர் என்பதைக் காட்டுவன. அங்குக் காணப்பட்ட எவையேனும் ஆரியருக்கு உரியனவல்ல. அவைகளுட் சில பிராமண காலத்தனாயின், அங்குக் காணப்படாத விட்டுணுவின் சங்கு சக்கரம் இந்திரன் என்பவைகளுக்கு விளக்கம் கூறுவதெப்படி.?   --சிந்துவெளித் தமிழர்.

திருக்குறள் -சிறப்புரை :963


திருக்குறள் -சிறப்புரை :963
பெருக்கத்து வேண்டும் பணிதல் சிறிய
சுருக்கத்து வேண்டும் உயர்வு. ---- ௯௬௩
செல்வம் பெருகிய நிலையில் யாவரிடத்தும் பணிவுடன் நடக்க வேண்டும்.  செல்வம் குறைந்து வறிய நிலை வந்துற்றபோதும் பண்புடைமையில் தாழாது. தன்மானத்தைக் காத்து உயர்ந்து நிற்க வேண்டும்.
“ மிகப்பேர் எவ்வம் உறினும் எனைத்தும்
உணர்ச்சி இல்லோர் உடைமை உள்ளேம்.” ---புறநானூறு.
எமக்குப் மிகப்பெரிய துன்பம் வந்தாலும் அதனைப் போக்கிக் கொள்ளச் சிறிதும் அறிவில்லாதவருடைய செல்வம் பயன்படாமையின் அதனை நினைத்துக்கூடப் பார்க்க மாட்டோம்.

ஞாயிறு, 12 ஆகஸ்ட், 2018

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -49

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -49
1.  தொன்மையான இந்திய உலகாயதர்கள், உலகம்
 உண்மையானதென்று நம்பினர்.( அதாவது உலகம் மாயைத் தோற்றமல்ல, உண்மையானது.

2. பொருள்களின் இயற்கை, செயல்கள் இவற்றின் அடிப்படையிலேயே வாழ்க்கை எழுகிறது.

3. உலக வாழ்க்கையின் பொருளாயாத அடிப்படையில் ஐம்பூதங்கள் ( நான்கு என்று கருதுவோரும் இருந்தனர்.)

4. ஐம்பூதங்களின் பல்வேறு வகையான சேர்க்கையால் பிரபஞ்சத்தின் பல்வேறு பொருள்களும் உயிரினங்களும் உண்டாகின்றன.

5. உணர்வும் உயிரும் ஒன்றே. அது ஐம்பூதச் சேர்க்கையால் உண்டாவதே, ஐம்பூதங்களின் ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான சேர்க்கையால் உணர்வு என்ற குணம் பொருளில் தோன்றுகிறது.

6. உண்மையைக் காட்சிப் பிரமாணத்தால் அறியலாம்..
    ( காட்சி – Direct Perception)

7. காட்சியும், காட்சியை அடிப்படையாகக் கொண்ட அனுமானமும் அறிவைப் பெறும் வாயில்கள் அல்லது இவையே அறிவின் ஊற்றுக்கண்கள், காட்சியின்றி அனுமானமில்லை ; அனுமானமின்றி அறிவு தோன்றுவதில்லை.. 

( மேலும் விளக்கம் பெற, -- நா. வானமாமலை . தமிழர் பண்பாடும் தத்துவமும் – நூலினைக் காண்க.) 

திருக்குறள் -சிறப்புரை :962


திருக்குறள் -சிறப்புரை :962
சீரினும் சீரல்ல செய்யாரே சீரொடு
பேராண்மை வேண்டு பவர்.---- ௯௬௨
சீரும்சிறப்புமாகப் பெருமையோடு வாழ விரும்புகிறவர்கள் பெரும் பொருள் தேடிவரினும் தன்மானத்திற்கு இழுக்கான செயல்களைச் செய்யமாட்டார்கள்.
” புகழ் எனின் உயிரும் கொடுக்குவர் பழி எனின்
உலகுடன் பெறினும் கொள்ளலர்…” ---- புறநானூறு.
புகழ் என்றால் தம் உயிரையும் கொடுப்பர் ; பழி வந்து சேரும் என்றால் உலகம் முழுவதும் ஒருங்கே கிடைப்பினும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள்.

சனி, 11 ஆகஸ்ட், 2018

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -48

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -48
உலகாயதத் தத்துவத்தை அறிய நாம் எந்தெந்த நூல்களை ஆதாரமாகக் கொள்ள வேண்டியதாய் உள்ளது? உலகாயதத்தை இழிவுபடுத்தவும் மறுக்கவும் எண்ணியவர்களது எழுத்துக்களிலிருந்துதான் உலகாயதத்தை அறிந்துகொள்ளும் நிலைமையில் இருக்கிறோம். பூர்வபட்ச அறிவாகத்தான் உலகாயதம் நமக்குக் கிடைத்திருக்கிறது. மற்றையத் தத்துவங்களுக்கு அவ்வவ்த் தத்துவவாதிகளே எழுதி வைத்துப் பாதுகாக்கப்படுவது போல, உலகாயத நூல்கள் எதுவும் கிடைக்கவில்லை. இதனால் அத்தகைய நூல்கள் என்றுமே இருந்ததில்லை என்பதல்ல பொருள். பண்டைக் காலத்திலும் நடுக்காலத்திலும் உலகாயத தத்துவ நூல்கள் இருந்தன என்பதைப் பல சான்றுகள் கொண்டு தாஸ்குப்தா, கார்வே, துக்சி போன்ற அறிஞர்கள் நிரூபணம் செய்துள்ளார்கள்.
 மிகவும் தொன்மையானது என்று அவ்வச் சமயவாதிகள் தங்கள் தத்துவத்தையே குறிப்பிடுவார்கள். அவ்வச் சமயவாதிகளின் புராதன நூல்கள் உலகாயதத்தை மறுக்கின்றன. எனவே உலகாயதம் என்ற தத்துவம் பிற தத்துவங்களின் புராதன நூல்களைப் பார்க்கிலும் தொன்மையானது என்பது புலப்படும். பழமையானதெனக் கருதப்படும் வேதவாதம், சாங்கியம், மீமாம்சம், நியாயம், வைசேஷிகம் முதலிய தத்துவங்களிலும் இது பழமையானது. அப்பழமையான நூல்களிலிருந்து, தமிழ் இலக்கிய நூல்களிலிருந்தும் உலகாயதம் பற்றிக் கிடைக்கும் ஆதாரங்கள் பூர்வபட்சமாயிருப்பினும் கூட மிக முக்கியமானவை. – நா. வானமாமலை.=

திருக்குறள் -சிறப்புரை :961


97. மானம்

        திருக்குறள் -சிறப்புரை :961
இன்றி யமையாச் சிறப்பின ஆயினும்
குன்ற வருப விடல். --- ௯௬௧
தவிர்க்க இயலாத செயல்களானாலும் தன்மானம் தாழ்வுறும் நிலையாயின் எந்த ஒரு செயலையும் செய்யாது விட்டுவிட வேண்டும்.
“ பாவமும் ஏனைப் பழியும் படவருவ
சாயினும் சான்றவர் செய்கலார் ..” –நாலடியார்.
மானமுள்ளவர்கள் செத்துப் போவதாயிருந்தாலும் மானம்கெட வரும் பழி, பாவச் செயல்களைச் செய்ய மாட்டார்கள்.

வெள்ளி, 10 ஆகஸ்ட், 2018

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -47

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -47
உலகாயதம்
வாழ்க்கையின் அடிப்படைக் கேள்விகள் சில உள்ளன.
அவற்றிற்கு எந்தத் தத்துவம் விடை அளிக்க வேண்டும்?
உயிர் என்றால் என்ன?
உயிருக்கும் உடலுக்கும் என்ன தொடர்பு ?
இப்பிரபஞ்சத்தை மனிதன் எவ்வாறு அறிகிறான் ?
பிரக்ஞை என்றால் என்ன ?
இவ்வுலகில் புனர்ஜன்மம் உண்டா ?
வேறோர் உலகில் வாழ்க்கை உண்டா ?
இக் கேள்விகளுக்கு ஐம்பூதக் கொள்கை அடிப்படையில் உலகாயதர்கள் விடையளித்தனரா ?

அவர்களே எழுதிய நூள்கள் எதுவும் பண்டைக் காலத்திலிருந்து  நமக்குக் கிடைக்காததால், இக்கேள்விகளுக்கு அவர்கள் என்ன விடையளித்தனர் என்பதை நம்மால் அறிய முடியவில்லை.
உலகாயதரின் பகைவர்களே அவர்களது கருத்துகள் இவையென்று  பண்டைக் காலம்முதல் சொல்லி வந்திருக்கிறார்கள். அதுவே பூர்வபட்ச வாதம். உலகாயதர்களுடைய கருத்துகளைப் பகைவர்கள் திரிபின்றிக் கூறுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்க முடியாது. பகைவர்கள், உலகாயதரின் கருத்தை மறுக்க எளிதாயிருக்கும்படி அவர்களது கருத்தைத் திரித்துக்கூறுவது எளிது. பகைவர்களின் பூர்வபட்சக் கருத்துக்களிலிருந்து உலகாயதத்தின் உருவத்தை முழுமையாக அறிவது கடினம் என்ற கருத்தை , தேவி பிரசாத் பின்வருமாறு கூறுகிறார். – நா. வானமாமலை.--- 

திருக்குறள் -சிறப்புரை :960
நலம்வேண்டின் நாணுடைமை வேண்டும் குலம்வேண்டின்
வேண்டுக யார்மாட்டும் பணிவு.---  ௯௬0
நல்வாழ்வு வாழ வேண்டுமெனில்பழிக்கு அஞ்சும் பண்பாகிய நாணுடைமை வேண்டும் ; பிறந்தகுடியின் பெருமையைக் காக்க வேண்டுமெனில் யாவரிடத்தும் பணிவன்பு உடையவனாக நடந்துகொள்ள வேண்டும்.

“ பிறர் தம்மை பேணுங்கால் நாணலும் பேணார்
 திறன் வேறு கூறின் பொறையும் – அற வினையைக்
காராண்மை போல ஒழுகுதலும் இம்மூன்றும்
ஊராண்மை என்னும் செருக்கு.” –திரிகடுகம்.

பிறர் புகழ்ந்து பேசும்பொழுது தனக்கு இது தகாது என்று நாணுதலும் ; பிறர் தன்னை இகழும்பொழுது பொறுத்தலும் ; மேகத்தைப் போல் கைம்மாறு கருதாமல் பிறர்க்கு உதவி செய்தலும் ஆண்மைக்குரிய செல்வங்களாம்.

வியாழன், 9 ஆகஸ்ட், 2018

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -46

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -46
உலகாயதம் அல்லது பொருள்முதல் வாதம்
உலகத் தத்துவங்கள் அனைத்தையும் இருவகையாகப் பிரிக்கலாம். ஒன்று – பொருள்முதல் வாதம் ; மற்றொன்று கருத்துமுதல் வாதம். இவற்றையே உலகாயதம் ஆன்மீகவாதம் என்றும் கூறலாம். இவையிரண்டும் நேர் முரணான கண்ணோட்டங்கள்.

எது முதலில் தோன்றியது..? எது பிரபஞ்ச இயக்கத்திற்கு அடிப்படையாகவுள்ளது..?
பொருள்தான் என்று கூறும் தத்துவம் பொருள்முதல் வாதம் ; பொருள் அல்லாத ஆன்மா போன்ற சக்திகளென்று கூறும் தத்துவங்கள் கருத்துமுதல் வாதம்.

 தென்னாட்டில் வழங்கிவந்த தத்துவங்களில் மிகவும் தொன்மை வாய்ந்தது உலகாயதம் என்று தென்னாட்டுத் தத்துவங்களை ஆராய்ந்த தட்சிண நாராயண சாஸ்திரி கூறுகிறார். சக்கரவர்த்தி நயினாரும் அவ்வாறே கூறுகிறார். அவர்கள் அத்தகைய முடிவிற்கு வருவதற்குரிய சான்றுகள் சமஸ்கிருத நூற் சான்றுகளே. தமிழ் இலக்கியச் சான்றுகளை அவர்கள் ஆராயவில்லை. தென்னிந்திய இலக்கியங்களில் தமிழைத் தவிரப் பிறமொழி இலக்கியங்களின் தொன்மை கி.பி. 10 ஆம் நூற்றாண்டிற்கு முற்பட்டதில்லை. தமிழ் இலக்கியங்களில் ‘சங்க இலக்கியங்கள்’ கி.மு. 2 ஆம் நூற்றாண்டு முதல் கி.பி. 3 ஆம் நூற்றாண்டு முடியவுள்ள காலத்தில் எழுதப்பட்டவை. எனவே அந்நூல்களிலும் அதைத் தொடர்ந்து கி.பி. 5ஆம் நூற்றாண்டிற்குப் பிற்பட்ட சில நூற்றாண்டுகளில் தோன்றிய சமண பெளத்த நூல்களிலும் உலகாயதத் தத்துவ கருத்துகளைத் தேடிக் கண்டுபிடிக்கலாம். – நா. வானமாமலை. 

திருக்குறள் -சிறப்புரை :959


திருக்குறள் -சிறப்புரை :959

 நிலத்தில் கிடந்தமை கால்காட்டும் காட்டும்
குலத்தில் பிறந்தார்வாய்ச் சொல். ------ ௯௫௯
நிலத்தின் இயல்பினை அந்நிலத்தில் தோன்றிய வித்தின் முளையே காட்டிவிடும் அதைப்போல ஒருவனுடைய குடிப்பிறப்பை அவன் வாயிலிருந்துவரும் சொற்களே காட்டிவிடும்.
” நில நலத்தால் நந்திய நெல்லே போல் தம்தம்
குல நலத்தால் ஆகுவர் சான்றோர்…” –நாலடியார்.
நிலத்தின் வளத்தினால் பெருகிய நெல்லைப் போல் தம்முடைய குடிப்பிறப்பின் சிறப்பினால் ஒழுக்கமும் உயர்வும் பெற்றுச் சான்றோராகத் திகழ்வர்.

புதன், 8 ஆகஸ்ட், 2018

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -45

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -45
ஆன்மீக வாதம் அல்லது கருத்துமுதல் வாதத்தின் தோற்றம்.
 எங்கல்ஸ் எழுதினார்…!
                           ” இனக்குழுக்களிலிருந்து நாடுகளும் அரசுகளும் தோன்றின. சட்டமும் அரசியலும் தோன்றின. இவற்றோடு மனிதர் மனத்தில் மனிதரைப்பற்றிய விகாரமான பிரதிபலிப்பு (Fantastic reflection) தோன்றியது. இதுதான் சமயம் என்பது. மாறிய சமுதாய அமைப்பில் மனித மனத்தின் இப்படைப்புகள் மனித சமுதாயத்தை ஆட்டிப்படைப்பதாகத் தோன்றின. அதே சமயம் கையினால் (உழைப்பினால்) படைக்கப்பட்டவை மனித மனத்தில் மதிப்பை இழந்தன. ஏனெனில் உழைப்பைத் திட்டமிடும் மனம், உழைப்பை நிறைவேற்றும் கையையும் உறுப்புகளையும்விட உயர்ந்ததாக எண்ணப்பட்டது. வர்க்க சமுதாயத்தில் மூளையால் உழைப்பவர்கள் தங்களது வேலைகளைத் தங்கள் கைகளால் அல்லாமல் பிறர் கைகளால் செய்து கொள்ள முடிந்தது. தமக்காக அல்லது பிறர்க்காக உழைக்கக் கைகள் இருந்தன.
                 பழைய சமுதாயத்தில் தம் கைகளால் தமக்கே உழைத்துக்கொண்ட நிலைமையே இருந்தது. புதிய நாகரிகத்தின் முன்னேற்றத்திற்குக் காரணம் ‘மனம்’ என்றே புதிய சமுதாயத்தின் அறிவாளிகள் கருதினர். உழைப்பிற்குப் பழைய சமுதாயத்தில் இருந்த சிறப்பு மக்கள் மனத்தில் இல்லாது ஒழிந்தது. தங்களது தேவைகளிலிருந்து அல்லாமல், தங்களது சிந்தனைகளிலிருந்து தங்கள் செயல்களுக்கு விளக்கம் காணத் தொடங்கினர். தொன்மைச் சமுதாயம் அழிந்த பின்னர் சிந்தனைகளிலிருந்து செயல்களை விளக்கும் ஆண்மீகவாத கருத்துமுதல்வாதக் கண்ணோட்டம் வலுப்பெற்றது, மனிதன் மனத்தை இதுவே ஆக்கிரமித்தது.
                      உழைப்புப் பிரிவினை என்பது அவ்வாறு உண்மையாகவே தோன்றியது, மன உழைப்பு, செயல் உழைப்பு என்ற பிரிவினை த்ப்ப்ன்றிய பின்னர்தான்.
                                 உண்மையானதொன்றை நினைக்காமலே தான் நிலைகொண்டிருத்தல் இயலும் என்ற நிலை , உணர்வு அல்லது பிரக்ஞைக்கு ஏற்பட்டது. உலகிலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொண்டு, பிரக்ஞை அல்லது உணர்வு சுத்தமான கொள்கை, சமயம் தத்துவம், நீதி முதலியவற்றைப் படைக்கத் தொடங்கியது.” – நா. வானமாமலை. 

அண்ணாவின் நிழலில்...!

அண்ணாவின் நிழலில்...!
உழைப்பின் பெருமை உரியவனுக்கு மட்டுமே வந்துசேரும்; எவராலும் தட்டிப் பறிக்க முடியாது.
வீர நடை போட்டுக் களம்பல கண்ட வெற்றி வீரன்
விடை பெறுகிறேன் அன்பு உடன் பிறப்புகளே..!
கல்மனம் கொண்டோரும் கலங்கினர்…கண்ணீர் வழிய
இமயம் சரிய இதயம் இடங்கொடுக்குமோ..? அவரோ..!
அண்ணனின் நிழலில் இளைப்பாற ஆசை ; இறுதி விருப்பமும் அதுவே என்று எழுதி வைத்தார்..சொல்லியும் வைத்தார்..
பிள்ளைகளிடம்
நண்பர்களிடம்
உடன்பிறப்புகளிடம்
விரும்பும் மக்களிடமும்
அண்ணனின் நிழல் தேடி அலைந்தார் அருமை மகன் ; அப்பாவின் இறுதி விருப்பத்தை நிறைவேற்ற..!
நிழல் தர மறுத்தன ….பட்ட மரங்கள்
 அந்த ஒரு நொடியில் ……
கலைஞரின் குடும்பம் இடிந்து நொறுங்கியது.
புலிக்குப் பிறந்தது பூனையாகுமா..?
நிழல் தேடி நீதிமன்றம் சென்றார் அன்பு மகன்
வென்றார் முதன்முதலாக ‘அப்பா’
மகிழ்ச்சியில் கண்ணீர் வழிய
உன் ஆசையை நிறைவேற்றுவேன் –நீ
துயில் கொள்வாய் .. !
இந்தியாவே எழுந்து நின்று
சீரும் சிறப்புமாய் இறுதி ஊர்வலம்
பெறற்கரிய பெருமையெல்லாம் பெற்றதே நீதிமன்றம்

செவ்வாய், 7 ஆகஸ்ட், 2018

மரணப் போராட்டம்


மரணப் போராட்டம் – கலைஞர் வெற்றி
”மெரினா அண்ணா நினைவகத்தில் கலைஞரை அடக்கம் செய்யலாம்.” சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது.
கண்ணீர்த் துளிகளுடன்….துக்கத்திலும் வெற்றிக் களிப்பு.

தமிழக அரசே ..


தமிழக அரசே ..கலைஞரை அடக்கம் செய்ய ‘மெரினாவில்’ இடங்கொடு…வழிவிடு…அண்ணன் தம்பி உறவை முறித்து விடாதே..பறித்து விடாதே ..பழி சூழும் நின் அரசுக்கு…!


கலைஞர் மறைந்தார்…… 7 – 8 – 18.


கலைஞர் மறைந்தார்…… 7 – 8 – 18.
“ மன்னா உலகத்து மன்னுதல் குறித்தோர்
 தம்புகழ் நிறீஇ தாம் மாய்ந்தனரே” –புறநானூறு.

செங்கதிரோன் எனக் கிழக்கில் எழுந்து
நின்றாய் நிலவுலகில் என்றும் மறையாச்
செம்மொழியாய் வாழ்வாய் நிலத்து.

திங்கள், 6 ஆகஸ்ட், 2018

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -44

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -44
முருகன்

“முருகனைக் களத்திலும் ஊர் மன்றிலிலும் வெறியாடி வழிபடுவது பெருவழக்கமாயிருப்பினும், அபூர்வமாகச் சிலவிடங்களில் முருகனுக்குக் கோயிலகள் இருந்தனவென்பதை புறநானூற்றில்(299) வரும் ‘முருகன் கோட்டம்’ என்ற சொற்றொடர் காட்டும்.

அக்காலத்திலேயே அவனுக்கு ஒரு மனைவி இருந்தாள். சங்க இலக்கியப் பரப்பில் ( பரிபாடல், திருமுருகாற்றுப்படை தவிர, இவை பிற்காலத்தவை முருகன் கருத்து, வடநூல் சான்றுகள், கருத்துகளோடு இணைந்து வளர்ச்சிபெற்ற நிலையில் சித்திரிப்பதால்), மிக எளிமையானதும் பிற பண்பாட்டுக் கருத்துகள் இல்லாததுமான கருத்துக்களைக் கூறும் நூல்கள் முந்தியவை.

 இக்காலத்திலேயே முருகனுக்கு ஒரு மனைவியையும் கற்பனை செய்திருந்தார்கள். பிற்கால வழக்குப்போல இரு மனைவியர்கள், தேவயானை, வள்ளி என்ற இருவரைப்பற்றிய குறிப்புகள் முற்கால சங்க இலக்கியத்தில் கிடைக்கவில்லை. பரிபாடல் காலத்திற்குப் பின்னரே முருகன் இரு மனைவியரின் கணவனாகச் சித்திரிக்கப்படுகிறான். தமிழ் நாட்டில் அவனது முதல் மனைவியான வள்ளியின் பெயரை நற்றிணை அடியொன்றினால் அறிகிறோம்.

“முருகு புணர்ந்தியன்ற வள்ளி போல….” (82).
பழங்காலக் குறவர், எயினர், கானவர் போன்ற குறிஞ்சி நில மக்கள் (Food gatherers) புஞ்செய் அல்லது நஞ்செய் பயிர்த் தொழிலை மேற்கொண்ட ஆரம்பகாலத்தில் தோன்றிய கடவுட் கருத்து முருகன் ஆகும்.” – நா. வானமாமலை

திருக்குறள் -சிறப்புரை :958


திருக்குறள் -சிறப்புரை :958
நலத்தின்கண் நாரின்மை தோன்றின் அவனைக்
குலத்தின்கண் ஐயப் படும். ---- ௯௫௮
நற்குடியில் பிறந்த ஒருவனிடத்துக் கருணையின்மை, கடுஞ்சொல் முதலிய இழிகுணங்கள்  தோன்றுமாயின் அவன் பிறந்த குடிப்பிறப்பில் ஐயம் கொள்ள நேரிடும்.
“செல்லா இடத்தும் குடிப்பிறந்தார் செய்வன
செல் இடத்தும் செய்யார் சிறியர் ….” –நாலடியார்.
நற்குடியில் பிறந்தார்கள் தங்களுக்குக் கூடாத இடத்தும் செய்ய வேண்டிய நல்ல செயல்களைச் செய்வர் ;இழி குலத்தில் பிறந்தவர்கள் தங்களுக்குக்  கூடிய இடத்தும் நல்ல செயல்களைச் செய்ய மாட்டார்கள்.

ஞாயிறு, 5 ஆகஸ்ட், 2018

மருத்துவம்

மருத்துவம்
எல்லா மருத்துவ முறைகளிலும் ‘இயலாதது’ (Impossibilities ) என்ற ஒன்று உண்டு. இது ஓமியோபதிக்கும் பொருந்தும். இதனை ஓமியோபதின் எல்லை( Limitation of Homoeopathy) என்பர். உள்ளே மருந்து கொடுத்துக் குணப்படுத்தும் ஓமியோ மருத்துவ முறையில் அறுவை மருத்துவம் தேவைபடும் நிலையில் உள்ள நோயாளிக்கு ஓமியோ மருந்து கொடுப்பது தவறு.
இங்கிலாந்து இளவரசர் சார்லஸ் ஓமியோ மருத்துவத்தில் பிறந்தவர். இராணிக்குக் குழந்தை பிறக்கும் நிலையில் குழந்தை சரியான நிலையில் இல்லை. அரண்மனை மருத்துவர்கள் அறுவை மருத்துவம் நாடிய நிலையில் அரண்மனை ஓமியோ மருத்துவரின் கருத்தும் கேட்கப்பட்டது. ஓமியோ மருத்துவர் ஒரு மருந்தைக்கொடுத்து சிறிது நேரம் பொறுமையாக இருக்குமாறு கூறினார் . இராணி நலமுடன் குழந்தை ஈன்றார். அன்று முதல் இராணி, ஓமியோ மருந்துகள் கொண்ட சில குப்பிகளைத் தன் கைப்பையில் வைத்துக் கொள்வதை வழக்கமாக்கிக் கொண்டார்.
அண்மைக்காலத்தில் சார்லஸ் இங்கிலாந்து மருத்துவ மனைகளில் ஓமியோ மருத்துவத்தைக் கட்டாயமாக்கினார். அதனால் அரசுக்கு 30% செலவு மிச்சமாயிற்று என்ற செய்தி ஆங்கில நாளிதழ் ஒன்றில் வெளியானது.
மேற்குறித்துள்ள செய்திகள் யாவும் நான் எப்போதோ படித்தவை. உன்மைத்தன்மையை உய்த்துணர வேண்டுகிறேன். 

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -43


மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -43
” இல்லாரை எல்லாரும் எள்ளுவர் செல்வரை
எல்லாரும் செய்வர் சிறப்பு.” –திருக்குறள்.
இல்லாரை இழித்துரைப்பர்; செல்வரைப் போற்றிப் புகழ்வர்.
”ஒத்தகுடிப் பிறந்தக் கண்ணும் ஒன்று இல்லாதார்
 செத்த பினத்தின் கடை.” –நாலடியார்.
அறநூல்களுக்கு ஒத்த ஒழுக்கமுள்ள உயர்ந்த குடியிலே பிறந்திருந்த போதிலும் ஒரு பொருளும் இல்லாதவர் செத்த பிணத்தைக் காட்டிலும் இழிவாக எண்ணப்படுவர்.
“எங்கே தேடுவேன் பணத்தை
உலகம் செழிக்க உதவும் பணத்தை…”
“பணம் பந்தியிலே குணம் குப்பையிலே.”
”காசேதான் கடவுளடா அந்த
கடவுளுக்கும் இது தெரியுமப்பா”--- திரைப்படப் பாடல் அடிகள்.
பணவிடு தூது.
“பாடுபட்டுத் தேடும் பணத்தைத் தூது அனுப்பினார் ஒரு தமிழ்ப் புலவர். பணவிடு தூது’ என்னும் நூலில் பனத்தின் சிறப்பும், பாட்டுடைத் தலைவனாகிய மாதை வேங்கடேசனது மாண்பும் விரிவாக எடுத்துரைக்கப்படுகின்றன.
                                தூதுப் பொருளாகிய பணத்தை நோக்கி…
“வாழ்வதும் உன்னுடைய வாழ்வாமே வாழ்வொழித்துத்
தாழ்வதும் உன்னுடைய தாழ்வாமே – கூழ்குடித்துக்
கட்டப் புடைவையின்றிக் கந்தையுமாய்ச் சென்று செல்வர்
கிட்டப் பலகாலும் கெஞ்சிப் போய் – முட்ட முட்டத்
தாங்வாரற்றுத் தடுமாறி ராப்பகலாய்
ஏங்குவார் ஏக்கம் உன் ஏக்கமே – ஓங்கும்
பணம் என்னும் உன்னைப் படைக்காத சென்மம்
பிணம் என்பார் கண்டாய் பெரியோய்” – என்று புலவர் கூறுகின்றார்.” –ரா.பி.சேதுப்பிள்ளை. 6/8/.

திருக்குறள் -சிறப்புரை :957


திருக்குறள் -சிறப்புரை :957
குடிப்பிறந்தார் கண்விளங்கும் குற்றம் விசும்பின்
மதிக்கண் மறுப்போல் உயர்ந்து. ---- ௯௫௭
நற்குடியில் பிறந்தாரிடத்து ஒரு சிறிய குற்றம் தோன்றுமாயின், அஃது வானில் உயர்ந்து தோன்றும் திங்களில் உள்ள களங்கம் போல் பலரும் அறிய விளங்கித் தோன்றும்.
“ ஒன்றாய்விடினும் உயர்ந்தார்ப்படும் குற்றம்
 குன்றின் மேல் இட்ட விளக்கு.” –பழமொழி.
உயர்ந்தோர் ஒரு சிறிய புரியினும் அது குன்றின் மேல் இட்ட விளக்கைபோல் பல்லோர் பார்வையில் படும்.

சனி, 4 ஆகஸ்ட், 2018

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -42

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -42
மன்னித்தல்
”நெறியின் நீங்கியோர் நீரல கூறினும்
அறியாமை என்று அறியல் வேண்டும்.” –சிலப்பதிகாரம்.

நெறி தவறி நடப்போர் தகாதவற்றைக் கூறினாலும் அவர்கள் தம் அறியாமையால் அவ்வாறு கூறினார்கள் என்று அறிந்துகொள்ள வேண்டும்.

”இன்மையுள் இன்மை விருந்தொரால் வன்மையுள்
வன்மை மடவார்ப் பொறை.—திருக்குறள்.

வறுமையுள் வறுமையாவது விருந்தினரைப் போற்ற முடியாமை ; வலிமையுள் வலிமையாவது அறிவில்லாதார் செய்த குற்றத்தைப் பொறுத்தல்.

 “ இழிந்த பழக்கங்களாலும் மடமைகளாலும் மனிதர் பிழைகளைச் செய்தூவிடுகின்றனர். அவரை மன்னித்து விடுபவர் மாண்புடையராய் உயர்ந்து திகழ்கின்றனர்.

“சிறியோர் செய்த சிறு பிழை எல்லாம்
பெரியோர் ஆயின் பொறுப்பது கடனே..—நறுந்தொகை.

‘To err is human to forgive divine –Pope.
பிழை புரிவது மனித நிலை; பொறுப்பது தெய்வ நீர்மை. பொறை புண்ணிய நிறையாகின்றது.” ஜெகவீரபாண்டியனார்.

“ மனித மனம் நிலையற்றது. அதைக் காமம் ஆட்கொள்ளும்போது மிருகமாகவும் ; கோபம் ஆட்சி செய்யும்போது வனவிலங்காகவும் துன்பம் குறுக்கிடும்போது குழந்தையாகவும் இன்பம் குறுக்கிடும்போது பித்தனாகவும் மாற்றுகிறது.” – இமாம் கஸ்ஸாலீ.

பாவத்தின் சம்பளம்…
இறைவனுக்குப் பகைவர் என்போர் நல்லொழுக்கத்தினின்று விலகத் தீயொழுக்கத்தின்கண் செல்வோரே என்பதும் இறைவன் அவரை ஒறுத்தல் அவர் தீவினைக்கண் மிக்கபோதே என்பதும் உணர்த்தற்கு 

திறன் இகந்து வரூஉம் அவர் உயிர் அகற்றும்’-பரிபாடல்.

 மன்னிக்கப்படும் என்பதறிந்தே தவறு செய்பவர்களை ஒருபோதும் மன்னிக்கக்கூடாது.

திருக்குறள் -சிறப்புரை :956


திருக்குறள் -சிறப்புரை :956
சலம்பற்றிச் சால்பில செய்யார்மா சற்ற
குலம்பற்றி வாழ்துமென் பார்.—௯௫௬
( வாழ்தும் என்பார்)
பிறந்தகுடியின் பெருமை விளங்க வாழ்தல் வேண்டும் என்ற எண்ணம் உடையவர்கள், வறுமை வந்துற்றபோதும் தம் நல்லொழுக்கத்திற்கு இழுக்கான செயல்களைச் செய்ய மாட்டார்கள்.
”செய்கை அழிந்து சிதல் மண்டிற்று ஆயினும்
பெய்யா ஒரு சிறை பேரில் உடைத்தாகும்
எவ்வம் உழந்தக் கடைத்தும் குடிப்பிறந்தார்
செய்வர் செயற் பாலவை.” –நாலடியார்.
மழையால் ஒரு பெரிய வீடு, சிதைந்து அழிந்தாலும் மழை நீருக்கு உள்ளாகாத ஒரு பக்கம் அந்த வீட்டில் இருக்கும். அதுபோல், நற்குடியிற் பிறந்தார் வறுமையால் துன்புற்றாலும் செய்யத்தக்க செயல்களைச் செய்வார்களேயன்றிச் செய்யத் தகாத செயல்களைச் செய்ய மாட்டார்கள்.


வெள்ளி, 3 ஆகஸ்ட், 2018

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -41

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -41

” திருக்குறளுக்குப் பாயிரமாக அமைந்தவை கடவுள் வாழ்த்து, வான் சிறப்பு, நீத்தார் பெருமை, அறன்வலியுறுத்தல் ஆகிய நான்குமாம்.

கடவுள் வாழ்த்து : எந்த ஒரு தனிச் சமயத்திற்கு மட்டும் சொந்தமானவை அல்ல. தான் எடுத்துக்கொண்ட நூலுக்கு இணங்க எல்லாச் சமயங்களின் பிழிவை, சாற்றை, பொதுவான உண்மைகளை மட்டும் கடவுள் வாழ்த்தில் அமைத்துக் கூறியுள்ளார். கடவுள் திருவடிகளை மட்டுமே வள்ளுவர் காட்டுகின்றார்.
உலகத்தோற்றம், உயிர்த்தோற்றமும் மழையின்றி (நீர்) இல்லை. வான் சிறப்பு அதிகாரமே பொருட்பாலில் அமைந்துள்ள எட்டு இயல்களுக்கும் எழுபது அதிகாரங்களுக்கும் தோற்றுவாயாக உள்ளன.
வள்ளுவரின் காமத்துப்பாலிற்குத் தோற்றமும் ஊற்றும் 

 இவ்வதிகாரமே திரு.வி.க. “நீத்தார் பெருமை காமத்துப்பாலின் தெளிவு என்பது எனது ஆராய்ச்சியிற் போந்த உண்மை,” என்கிறார்.
 கடவுளின் அருங்குணங்களைப் பெற்ற நீத்தாரே உலகுக்கு அறனை, அருளை எடுத்துக்காட்டி அவற்றின்படி நடக்க மக்களை வற்புறுத்தமுடியும். நீடு வாழ அறம் அவசியம், பொருளிலும் இன்பத்திலும் அறமே ஊடுருவி நிற்றல் வேண்டும் எனவே நீத்தார் பெருமைக்குப்பின் அறன்வலியுறுத்தல் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

 திருக்குறள், உலக அமைதியை நாடியே உலகத்திற்கு ஒரு பொதுமறையைச் செய்தார்.”—சான்றோர் கூற்று.