புதன், 5 அக்டோபர், 2022

தமிழ் முழக்கம் 13 - பேராசிரியர் சி. இலக்குவனார்

 தமிழ் முழக்கம் 13 - பேராசிரியர் சி. இலக்குவனார்

பயிற்சிப் பள்ளிக்கூடங்கள் பெரும் பொருளீட்டும் நிலையங்களாகப் பயன்படுத்தப்படுதல் நாடு அறிந்த ஒன்றாகும். ஆதலின் அதனையும் தனியாரிடமிருந்து எடுத்து அரசே நடத்துதல் வேண்டும். இவற்றுக்கு  அரசே பொருட்கொடை நல்கி இவற்றை ஏற்று நடத்துவதனால் மிகு பொருட் செலவு ஏற்படாது. மக்களாட்சி மாண்புறவும் நல்ல குடிமக்கள் தோன்றவும் துணை புரிய வல்லது கல்வியாய் இருத்தலின் கல்விக்குச் செல்விடுவதைப் பற்றிக் கவலை கொள்ளல் நல்லரசுக்கு ஏற்றதன்று.”

.  ---இலக்குவனார் இதழுரைகள்

செவ்வாய், 4 அக்டோபர், 2022

தமிழ் முழக்கம் 12 - பேராசிரியர் சி. இலக்குவனார்

 தமிழ் முழக்கம் 12 - பேராசிரியர் சி. இலக்குவனார்

1.  திருக்குறளில் கூறியுள்ளவாறே வாழ்வோம் என்று நாள்தோறும் உறுதிமொழி எடுத்துக்கொண்டு வள்ளுவர் நெறியில் வாழ்தல் வேண்டும்.

2.  எந்த நிகழ்ச்சியைத் தொடங்கினாலும் கல்வி நிலையங்களிலும் பொதுவிடங்களிலும் வள்ளுவருக்கு வணக்கம் கூறி வள்ளுவர் நெறியில் வாழ்வோம் என்று உறுதி கூறித் தொடங்குதல் வேண்டும்.

3.  திருவள்ளுவர் பெயரால் அறப்பணிக்குழு ஒன்றை அமைத்து வையகமெங்கும் தமிழர் நெறியைப் பரப்ப தமிழக அரசு ஆவன செய்தல் வேண்டும்.

4.  திருக்குறளில் புலமை பெற்றுள்ள அறிஞர்கட்குப் பட்டங்களும் பரிசுகளும் வழங்குதல் வேண்டும்.

5.  தமிழ்க் கலை, பண்பாடு, வரலாறு ஆகியவற்றை ஆய்வதற்கும் பரப்புவதற்கும் திருவள்ளுவர் பெயரால் பல்கலைக் கழகம் ஒன்று தோற்றுவிக்கப்பட வேண்டும்.

6.  வள்ளுவர் நெறியை வையகமெங்கும் பரப்பத்தக்க தமிழக அறிஞர்களை வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்ப வேண்டும். வெளிநாட்டுப் பல்கலைக் கழகங்களில் திருவள்ளுவர் பெயரால் தமிழ் ஆறாய்ச்சித் துறைகள் அமைக்க வேண்டும்.

7.  திரைப்படங்கள் தொடக்கத்தில் திருவள்ளுவர் படத்தையும் சில் குறட்பாக்களையும் காண்பித்தல் வேண்டும். கதை நிகழ்ச்சிகளில் ஆங்காங்கு திருக்குறள் கருத்துகளை மிகுதியாகப் பரப்புதல் வேண்டும்.


இவ்வாறு திருவள்ளுவர் விழாவைக் கொண்டாடி மக்கள் வாழ்வைச் செம்மைப்படுத்த பசி, பிணி, பகை நீங்கி எல்லாரும் இன்புற்றிருக்கும் நிலையைத் தோற்றுவிப்போமாக.  ---இலக்குவனார் இதழுரைகள்.----

ஞாயிறு, 2 அக்டோபர், 2022

தமிழ் முழக்கம் 11 - பேராசிரியர் சி. இலக்குவனார்

 தமிழ் முழக்கம் 11 - பேராசிரியர் சி. இலக்குவனார்

 

கி.பி.1969 சனவரித் திங்கள் பதினான்காம்நாள் முதல் (தை முதல் நாள்

திருவள்ளுவர் தோன்றி  இரண்டாயிரம் ஆண்டு நிறைவுறுகிறது. ஆதலின் இந்தத் 

தை முதல் அடுத்த தை வரை (1969 முழுவதும்) திருவள்ளுவர் நினைவு 

ஆண்டாகவே கருதப்பட வேண்டும். உலகப் பொதுமறை அருளிய திருவள்ளுவர் 

நினைவாகப் பின்வரும் செயல்களை மேற்கொள்ளுதல் வேண்டும்.

1.  ஆண் குழந்தைகட்குத் திருவள்ளுவர் என்றும் பெண் குழந்தைகட்குத் தமிழ் மறைச் செல்வி என்றும் பெயர் இடுதல் வேண்டும்.

2.  திருவள்ளுவர் நினைவாக ஆங்காங்கு நினைவுச் சொற்பொழிவுகளும் கலை நிகழ்ச்சிகளும் நிகழ்த்த வேண்டும்.

3.  ஒவ்வொருநாளும் அவரவர் கடமைகளைத் தொடங்குவதற்கு முன்பு திருக்குறளில் ஒவ்வொரு அதிகாரங்களைப் படித்துவிட்டே தொடங்கல் வேண்டும்.

4.  நாம் எழுதும் கடிதங்களில் ஏதேனும் ஒரு திருக்குறளை எழுதிவிட்டே கடிதங்களைத் தொடங்க வேண்டும்.

நாம் பிறரைச் சந்தித்து வணக்கம் தெரிவிக்கும் போது வள்ளுவர் வணக்கம் என்று கூற வேண்டும்……---இலக்குவனார் இதழுரைகள்.தொடரும்

வெள்ளி, 30 செப்டம்பர், 2022

தமிழ் முழக்கம் 10 - பேராசிரியர் சி. இலக்குவனார்

 தமிழ் முழக்கம் 10 - பேராசிரியர் சி. இலக்குவனார்

 

இன்று தேசிய மொழிகளின் ஒன்றான எவ்வகையிலும் வளர்ச்சி 

பெறாத இந்தியை வேண்டாத மக்கள் மீது வன்முறையில் 

மறைமுகமாகச் சுமத்தி மக்களிடையே வெறுப்புணர்ச்சியை 

வளர்த்துவருவது நாட்டு நன்மைக்கு ஒத்தது ஆகாது. இந்தியைப் 

பரப்புவதற்காகச் செலவழிக்கப்படும் பொருளையும் காலத்தையும் 

உழைப்பையும் மக்களுக்கு வேண்டப்படும் பிற இன்றியமையாத் 

துறைகளில் ஈடுபடுத்தினால் எவ்வளவோ நன்மைகள் 

விரைவில் விளையும். இந்தி மொழியின் முதன்மையைத் 

தடுப்பதற்கு என நாட்டு மக்களின் ஒரு பகுதியினர் 

அறப்போரில் ஈடுபட்டு அல்லல்பட்டு வருவதும் நின்றுவிடும். ---இலக்குவனார் இதழுரைகள்.

வியாழன், 29 செப்டம்பர், 2022

தமிழ் முழக்கம் 9- பேராசிரியர் சி. இலக்குவனார்

 தமிழ் முழக்கம் 9- பேராசிரியர் சி. இலக்குவனார்

 

தமிழ் நாட்டில் தமிழ்த் தெருவில் தமிழ்தான் இல்லைஎன்று புரட்சிக் கவிஞர்  பாரதிதாசன் கூறியுள்ளமை பொய்யன்று;  ஆரியமும் ஆங்கிலமும் உரையாடல்களிலும் செய்தியிதழ்களிலும் மிகுதியாகக் கலக்கப்படுகின்றமையின் தமிழ்ச் சொற்கள் மறைந்து வருகின்றன. இதே நிலைமை நீடிக்கப்படின் இன்னும் சில ஆண்டுகளில் வடமொழியின் நிலையே தமிழுக்கும் ஏற்படக்கூடும்

செந்தமிழ் என்பது ஏட்டு மொழியாகிப் பின்னர் வழக்கிழந்த மொழியாகிவிடும். தமிழ் மறைந்த பிறகு தமிழர் என்ற பெயர் நமக்கேது?

இந்திய அரசு ஒற்றுமையின் பெயரால் இந்நிலைமையைத்தான் தோற்றுவிக்க விரும்புகிறது.   ---இலக்குவனார் இதழுரைகள்.

புதன், 28 செப்டம்பர், 2022

தமிழ் முழக்கம் 8- பேராசிரியர் சி. இலக்குவனார்

 தமிழ் முழக்கம் 8- பேராசிரியர் சி. இலக்குவனார்

தமிழர்களில் கற்றவர்கள் எனப்படுகின்றவர்கள் தமிழினுயர்வை நிலைநாட்ட முயலாது தம்முயர்வை நிலைநாட்டுவதிலேயே காலங் கழித்து வருகின்றனர்.இந்திய மொழிகளின் தாய் எனத் தகும் தமிழ், ஆரியத்தின் கொடுங்கோல் பிடிக்கு ஆளாகாது தப்பித்து உயிர் வாழ்ந்து வருகின்றது. தென்பகுதியில் வாழ்வதால் தென்மொழி எனப்படுகின்றது.

 இத்தென்மொழித் தன்மையும் நீங்கி இல்மொழியாகி விடுமோ என்று அஞ்சத்தகுந்த நிலையில் தமிழர்கள் வாழ்கின்றனர். தேமதுரத் தமிழோசை உலகமெலாம் பரவும் வகை செய்திடல் வேண்டும் என்றார் பாரதியார், ஆனால் அதன் பிறப்பிடமாகிய இந்நாட்டில் தமிழ் ஓசை மங்கி வருகின்றது.

இலக்குவனார் இதழுரைகள்

செவ்வாய், 27 செப்டம்பர், 2022

தமிழ் முழக்கம் 7- பேராசிரியர் சி. இலக்குவனார்

 தமிழ் முழக்கம் 7- பேராசிரியர் சி. இலக்குவனார்

ஆரிய மொழி இன்று வழக்கில் இல்லை; ஒரு காலத்தில்

 

அவ்வாறிருந்தது என்று கூறுவதும் ஆராய்ச்சிக்குரியதாக

 

உள்ளது. பேராசிரியர் சுந்தரம் பிள்ளை அவர்கள் பாடியுள்ள

 

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தில் கன்னடமும் களிதெலுங்கும் கவின்

 

மலையாளமும் துளுவும் உன் உதிரத்துதித்து எழுந்தே ஒன்று

 

பலவாயிடினும் ஆரியம் போல் உலக வழ்க்கழிந்து ஒழிந்து

 

சிதையாவுன் சீரிளமைத் திறம் வியந்து செயல் மறந்து

 

வாழ்த்துதுமே எனக் கூறியுல்ளமை ஆரியத்தின்

 

நிலமையையும் தமிழின் நிலமையையும் தெள்ளத் தெளியக்

 

காட்டுவதாகும்..”  இலக்குவனார் இதழுரைகள்

திங்கள், 26 செப்டம்பர், 2022

தமிழ் முழக்கம் 6- பேராசிரியர் சி. இலக்குவனார்

 தமிழ் முழக்கம் 6- பேராசிரியர் சி. இலக்குவனார்

உண்மைக் கூட்டரசு நிலைக்க வேண்டுமானால், எல்லாத் தேசிய மொழிகட்கும் ஆட்சி மன்றத்தில் சமநிலை அளிக்கப்பட வேண்டும்..  பரத கண்டமாம் இப்பெரு நிலப் பரப்பில் அமைந்துள்ள கூட்டரசின் மொழியாக ஒன்றை மட்டும் ஏற்றுக் கொள்வது, அதுவும் எவ்வகையாலும் வளர்ச்சி பெறாத வளமற்ற இந்தியை மட்டும் ஏற்றுக் கொள்வது என்பது, இந்தி மொழிச் செல்வாக்குக்கும் ஏனைய தேசிய மொழிகளின் வீழ்ச்சிக்கும் --- அழிவுக்கும் அடிகோலுவதாகும் என்பதில் எட்டுணையும் ஐயமின்று.”இலக்குவனார் இதழுரைகள்.  

 

ஞாயிறு, 25 செப்டம்பர், 2022

தமிழ் முழக்கம் 5 - பேராசிரியர் சி. இலக்குவனார்

 தமிழ் முழக்கம் 5  - பேராசிரியர் சி. இலக்குவனார்

உண்மைக் கல்வி உயர்ந்தோங்க  நாட்டு மக்கள் நல்லறிவாளர்களாக விளங்க நம் தாய் மொழியாம் தமிழ்வழியாகப் பயில்வதே துணைபுரியும். ஆகவே, தமிழ் வழியாகவே கற்பிக்க வேண்டும் என்று திட்டவட்டமாக அறிவித்துவிடுங்கள்.” ---இலக்குவனார் இதழுரைகள்.  

சனி, 24 செப்டம்பர், 2022

தமிழ் முழக்கம் 4 - பேராசிரியர் சி. இலக்குவனார்

 தமிழ் முழக்கம் 4 - பேராசிரியர் சி. இலக்குவனார்

தமிழைப் பாட மொழியாக்கிக் கொள்ள மாணவர் விரும்பிலர் என்பது உண்மைக்கு மாறுபட்டதாகும் இவ்வாறு கூறுவதுநாணுத்தக உடைத்தன்றோ?’  தமிழ்ப் பாடமொழி வகுப்பில் சேர மாணவர்க்கு விருப்பம் இருந்தும் சேர முடியாதிருக்கும் சூழ்நிலையை அகற்ற உடனே முன்வருதல் வேண்டும்.. ஆங்கில ஆட்சி அகன்ற பிறகும் தமிழை ஆட்சி மொழியாக ஏற்றுக் கொண்ட பின்னரும் இன்றைய மாணவரே நாளைய ஆட்சியாளர் என்பதை அறிந்து வைத்தும் ஆங்கிலத்தையே பாடமொழியாகக் கொள்ளுதல் அறிவுடைச் செயலாகாது.” -- இலக்குவனார் இதழுரைகள்.    

வெள்ளி, 23 செப்டம்பர், 2022

தமிழ் முழக்கம் 3 - பேராசிரியர் சி. இலக்குவனார்

 தமிழ் முழக்கம் 3 - பேராசிரியர் சி. இலக்குவனார்

எதனை இழப்பினும் மீண்டும் பெறலாம்; மொழியை இழப்பின் மீண்டும் பெறல் என்றும் இயலாது என்பதனைத் தெளிதல் வேண்டும், தெளிந்து செந்தமிழை அழிக்க வரும் இந்தி மொழிச் செல்வாக்கைத் தடுத்து நிறுத்தல் வேண்டும்.” -- இலக்குவனார் இதழுரைகள்.        

வியாழன், 22 செப்டம்பர், 2022

தமிழ் முழக்கம் 2 - பேராசிரியர் சி. இலக்குவனார்.

 

தமிழ் முழக்கம் 2 - பேராசிரியர் சி. இலக்குவனார்.

யான் சிறையிலிருந்து விடுதலை பெற்றுவிட்டேன். என் இனிய தமிழ்த் தாய் இன்னும் விடுதலை பெற்றிலள். அயல் மொழிகளின் செல்வாக்கு அகலும்வரை தமிழ்த்தாய் விடுதலை பெற்றுவிட்டதாகக் கருத இயலாது. ஆதலின் அயல் மொழிகளின் செல்வாக்கை அகற்றி அன்னைத் தமிழின விடுதலை பெற அயராது உழைப்போம்.”-- இலக்குவனார் இதழுரைகள்.

புதன், 21 செப்டம்பர், 2022

தமிழ் முழக்கம் :1 --பேராசிரியர் சி. இலக்குவனார்

 

தமிழ் முழக்கம் :1 --பேராசிரியர் சி. இலக்குவனார்

தமிழை வளப்படுத்துவதற்கு முதற்படியாகப் பல்கலைக் கழகத்தின் பயிற்சி மொழியாகத் தமிழை ஆக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி அதன் பொருட்டு இந்தியப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ்த் தளையிடப்பட்டுச் சிறை வாழ்க்கையும் பெற்ற ஒரே பேராசிரியர் இலக்குவனாரே…” இலக்குவனார் இதழுரைகள்.

திங்கள், 22 ஆகஸ்ட், 2022

தன்னேரிலாத தமிழ் –500: குறள் கூறும் ”பொருள்” பெறுக.

 

தன்னேரிலாத தமிழ் –500: குறள் கூறும்பொருள்பெறுக.

 

688

தூய்மை துணைமை துணிவுடைமை இம்மூன்றின்

வாய்மை வழியுரைப்பான் பண்பு.


 மனத்தூய்மை உடையவனாதல்; அமைச்சர் முதலிய கற்றறிந்தார் துணையைப் பற்றி நிற்றல்; எத்தகைய சூழலையும் எதிர்கொள்ளும் துணிவு  உடையவனாதல் ஆகிய இம்மூன்றும் நிறைவாகக் கொண்டு.  தன் அரசர் ஆராய்ந்து கூறியவழி ,வாய்மை தவறாது அஃதாவது சொற்குற்றம் வாராது தூதுரைத்தல் தூது செல்வானுக்குரிய பண்புகளாம்.


தூயவாய்ச் சொல்லாடல் வன்மையும் துன்பங்கள்

ஆயபொழுது ஆற்றும் ஆற்றலும் காய்விடத்து

வேற்றுமை கொண்டாடா மெய்ம்மையும் இம்மூன்றும்

சாற்றுங்கால் சாலத் தலை.” அறநெறிச்சாரம், 154.


குற்றம் குறையின்றித் தான் நினைக்கும் கருத்துக்களை எடுத்துச் சொல்லும் ஆற்றலும்; துன்பங்கள் சூழும் காலத்திலும் தளர்ந்து விடாமல் தாங்கிக்கொள்ளும் பொறுமையும் ; தன்னை வெறுப்பவரிடத்தில் மாறுபாடு கொள்ளாத உண்மை உணர்வும் ஆகிய இம்மூன்றும் மிகவும் உயர்ந்தனவாம்.

ஞாயிறு, 21 ஆகஸ்ட், 2022

தன்னேரிலாத தமிழ் –499: குறள் கூறும் ”பொருள்” பெறுக.

 

தன்னேரிலாத தமிழ் –499: குறள் கூறும்பொருள்பெறுக.

 

 

684

அறிவுஉரு ஆராய்ந்த கல்விஇம் மூன்றன்

செறிவுடையான் செல்க வினைக்கு.


மெய்ப்பொருள் அறியும் அறிவு, அரிதாகிய தோற்றப் பொலிவு, நூல்பல கற்று ஆராய்ந்து பெற்ற கல்வி என இம்மூன்றினும் நிறைவான தேர்ச்சிபெற்ற ஒருவனே, தூது செல்லத் தகுதி உடையவனாவான்.


மருவினிய சுற்றமும் வான்பொருளும் நல்ல

உருவும் உயர்குலமும் எல்லாம்திருமடந்தை

ஆம்போது அவளோடும் ஆகும்…….”—வாக்குண்டாம், 29.


இனிமையான உறவும்; பெருகிய பொருட்செல்வமும்; சிறந்த தோற்றப் பொலிவும்; நல்ல குடிப் பிறப்பும் ஆகிய  இவையெல்லாம் திருமகள் வந்து சேருகின்றபோது, அவளோடு வந்து சேரும்.

சனி, 20 ஆகஸ்ட், 2022

தன்னேரிலாத தமிழ் –498: குறள் கூறும் ”பொருள்” பெறுக.

 

தன்னேரிலாத தமிழ் –498: குறள் கூறும்பொருள்பெறுக.

 

682

அன்புஅறிவு ஆராய்ந்த சொல்வன்மை தூதுரைப்பார்க்கு

இன்றி யமையாத மூன்று.


அன்புடைமை, அறிவுடைமை,  ஆராய்ந்தறிந்த செய்திகளைக் கேட்போர் மனங்கொள எடுத்துரைக்கும் சொல்வன்மை, ஆகிய இம்மூன்றும்  தூது உரைப்பானுக்கு இருக்க வேண்டிய இன்றியமையாத பண்புகளாம்.


தானத்தின் மிக்க தருமமும் தக்கார்க்கு

ஞானத்தின் மிக்க உசாத் துணையும் மானம்

அழியா ஒழுக்கத்தின் மிக்கதூஉம் இல்லை

பழியாமல் வாழும் திறம்.” அறநெறிச்சாரம், 62.


தகுதி மிக்க சான்றோர்க்கு வேண்டுவன அளித்துத் துணை புரிவதைக்காட்டிலும் சிறந்த அறமும் ; பெரியோர்களுக்கு அறிவைக் காட்டிலும் சிறந்த துணையும் ; மானம்  கெடாத உயர்ந்த நல்லொழுக்கமும் ஆகிய இம்மூன்றைக் காட்டிலும் பிறர் பழிக்காமல் வாழ்வதற்கு ஏற்ற செயல்கள், எதுவும் இல்லை என்பதாம்.