சனி, 31 ஆகஸ்ட், 2019

தொல்தமிழர் அறிவியல் – 68 : 23.முல்லை

தொல்தமிழர் அறிவியல் – 68 : 23.முல்லை

23.முல்லை

முல்லை சான்ற கற்பின்
மெல்லியல் குறுமகள் உறைவுஇன் ஊரே.
                                 --இடைக்காடனார், அகநா. 274 : 13, 14
               
நறுமணம்  மிக்க முல்லை மலர் ஒத்த, கற்பில் சிறந்த, மென்மைத்தன்மை வாய்ந்த என் தலைவி இருக்கும் இனிய ஊர் இதுவே. – தலைவன்.

குல்லையம் புறவில் குவிமுகை அவிழ்ந்த
 முல்லை சான்ற கற்பின் மெல்லியல்
மடமான் நோக்கின் வாள்நுதல் விறலியர்
                     -இடைக்கழிநாட்டு நல்லூர் நத்தத்தனார், சிறுபாண்.  29 – 31

             கஞ்சங்குல்லையையுடைய அழகிய காட்டகத்தே குவிந்த அரும்பு எயிறு (பல்) என்னும்படி  நெகிழ்ந்த முல்லை சூடுதற்கு அமைந்த கற்பு ; மென்மையான இயல்பு ; மடப்பத்தினை உடைய மான் போலும் பார்வை ;  ஒளி பொருந்திய நுதல் என அழகு மிக்க, விறல்பட ஆடும் மகளிர்.

இளையோர் சூடார் வளையோர் கொய்யார்
நல்லியாழ் மருப்பின் மெல்ல வாங்கிப்
பாணன் சூடான் பாடினி அணியாள்
ஆண்மை தோன்ற வாடவர்க் கடந்த
வல்வேல் சாத்தன் மாய்ந்த பின்றை
முல்லையும் பூத்தியோ ஒல்லையூர் நாட்டே.
                            -குடவாயிற் கீரத்தனார், புறநா.242 .
              இளைய வீரர் சூடார் ; வளையணிந்த இளைய மகளிர் பறியார் ; நல்ல யாழ்க்கோட்டின் மெல்ல வளைத்துப் பாணன் பறித்துச் சூடிக் கொள்ளான் ; பாடினி சூடாள்தன்னுடைய ஆண்மைப்பாடு யாவர்க்கும் வெளிப்பட வீரரை எதிர்நின்று  கொன்று வென்ற வலிய வேலையுடைய சாத்தன் இறந்துபட்டபின்பு முல்லையாய நீயும் பூக்கக்கடவையோ, அவனது ஒல்லையூர் நாட்டின்கண்..!
முல்லைப் பூ - மருத்துவம்

முல்லைப் பூ தலையில் சூட ட்டும் ல்லாமல் ல்வேறு
மருத்துவக் குணங்களையும் கொண்டுள்ளது.
அதாவது, முல்லை மலரை தலையில் சூடிக் கொண்டு, அதன்
மணத்தை முகர்ந்தாலே மனோவியாதிகள்நீங்கி மனத்தெளிவு ண்டாகும் ன்று கூறப்படுகிறது.

முல்லைப் பூவி‌‌ன் சாறுபிழிந்து3 துளி மூக்கில்விட தலைவலிதீரும்.
முல்லைப் பூ‌‌வின் சாற்றினை 2 ல்லது 4 துளிவீதம்
ண்ணில்விட்டு வரக் ண் பார்வைக் குறைவு குணமாகும்
முல்லைப் பூவை அரைத்து ல்லது ப்படியே வைத்து
 மார்பில் ட்டி வர தாய்ப்பால் சுரப்பு குறையும்.
ஒரு கைப்பிடி அளவு முல்லைப் பூவைநீர்விட்டுக் காய்ச்சி
 பாதியாகற்றியதும் 15 ‌மில்லி அளவு குடி‌‌த்து வர
மாதவிடாய் கோளாறுகள் குணமாகும்.        ----தமிழ் வேங்கை, வலைப்பூ.

அறிவியல் நோக்கு
                           The language of flowers, sometimes called floriography, is a means of cryptological communication through the use or arrangement of flowers. Meaning has been attributed to flowers for thousands of years, and some form of floriography has been practiced in traditional cultures throughout Europe, Asia, and the Middle East. Plants and flowers are used as symbols in the Hebrew Bible, particularly of love and lovers in the Song of Songs,[1] as an emblem for the Israelite people[2] and for the coming Messiah.[3] In Western Culture, William Shakespeare  ascribed emblematic meanings to flowers, especially in Hamlet, Prince of Denmark.
---விக்கிபீடியா……தொடரும்........

வெள்ளி, 30 ஆகஸ்ட், 2019

தொல்தமிழர் அறிவியல் – 67: 22. நெல்லிக்கனி

தொல்தமிழர் அறிவியல் – 67: 22. நெல்லிக்கனி

·         The WHO is encouraging, promoting and facilitating the effective use of herbal medicine for the developing countries health program3. The human race started using plants and plant products successfully as a source for treatment of disease and injuries as effective therapeutic tool from the early days of civilization to modern age5, 6.
·         Medicinal plants are the “local heritage with global importance” playing a vital role in world health care system for developing countries 6. Emblica officinal’s (Euphorbiaceous) is a valuable tree known for its medicinal as well as pharmacological importance for centuries.
                                   The fruits are sour astringent, bitter, acrid, sweet, cooling, anodyne, ophthalmic, carminative, digestive, stomachic, laxative, alterant, aphrodisiac, rejuvenative, diuretic, antipyretic and tonic. They are useful in vitiated conditions of tridosha, diabetes, cough, asthma, bronchitis, cephalalgia, ophthalmopathy, dyspepsia, colic, flatulence, hyperacidity, peptic ulcer,erysipelas, skin diseases, leprosy, haematogenesis, inflammations, anemia, emaciation, hepatopathy, jaundice, strangury, diarrhea, dysentery, hemorrhages, leucorrhoea, and menorrhagia. Cardiac disorders, intermittent fevers and grey ness of hair7. Some more description shown in Table 2.

 

Article Information
Authors: R. Jain *, R. Pandey, R. N. Mahant and D.S. Rathore
Authors Address: Department of Biotechnology, Government Kamala Raja Girls Post Graduate (Autonomous) College, Gwalior (M.P.), India.
Goose berry
                               “The five passages from Sangam literature noted above refer to its quenching of thirst and medicinal value of goose fruit known as ‘Nelli’ in Tamil. This tropical fruit is in globular shape, light yellow in colour and if broken comes out in six equal parts. It is sour in taste and powerful enough to avoid dehydration  when it is eaten. Passers-by who walk across dry lands and deserts eat it and manage themselves without water. Such a life sustaining fruit it is.
                       
             Dehydration is a dangerous condition that leads to death if human body doesn’t have the minimal liquid or water in it. That is why Avvaiyar, the Sangam Poet glorifies her patron Athikaman by stating that ‘ you have given me the fruit to prevent death.’
                             
                    The potential and medicinal effect of this fruit referred  to in Sangam literature is found to be a repository of C vitamin. Herbal doctors certify  this to be containing  ingredients  such as Protein, Carbohydrates, Phosphorous, Iron, Niacin, Vitamin C and minerals plus water- content. What  modern science says now has exemplified in the quotations from Sangam anthologies.” –Editor.---தொடரும்……

வியாழன், 29 ஆகஸ்ட், 2019

தொல்தமிழர் அறிவியல் – 66: 22. நெல்லிக்கனி


தொல்தமிழர் அறிவியல் – 66: 22. நெல்லிக்கனி

·          

Dehydration in Adults Overview
                             Dehydration is a condition that occurs when the loss of body fluids, mostly water, exceeds the amount that is taken in. With dehydration, more water is moving out of our cells and bodies than what we take in through drinking.
                              We lose water every day in the form of water vapor in the breath we exhale and in our excreted sweat, urine, and stool. Along with the water, small amounts of salts are also lost.
                        When we lose too much water, our bodies may become out of balance or dehydrated. Severe dehydration can lead to death. –WebMD.
                      நீரற்ற வறண்டநிலத்தில் வெப்ப மிகுதியால் உடலில் நீர்வற்றிப்போதல் உண்டு -  அதனால் இறக்கவும் நேரிடும் அந்நிலையில் உயிர் காக்கும் அருமருந்தாக நெல்லிக்காய் உடலில் நீர் வற்றிப் போதலைத் தடுத்துக் காட்டுவழியைக் கடக்க உதவுகிறது. ஒரு நெல்லிக்காயை வாயில் அடக்கிக் கொண்டால் நீரற்ற பாலை நிலத்தில் நெடுந்தொலைவு செல்லலாம்.----தொடரும்,,,,,,

செவ்வாய், 27 ஆகஸ்ட், 2019

தொல்தமிழர் அறிவியல் – 65: 22. நெல்லிக்கனி
                    பாலை நிலத்தில் இது ஓர் உயிர்காக்கும் உணவாகும். காட்டில் நிலவும் கடுங்கோடையில் வழிச்செல்வோர் குடிப்பதற்கு நீரின்றி கானல் நீரை நோக்கி ஓடி, உடலில் நீர்வற்றி இறந்துபோதல் உண்டு. அந்நிலையில் உயிரைக் காப்பாற்றிக்கொள்ள வழியில் கிடைக்கும் நெல்லிக் காயை வாயில் அடக்கிக் கொண்டு  உயிர் பிழைப்பர். அதனாலன்றோ இக்கனியைச் சாவா மருந்து  என ஒளவையார் புகழ்ந்துரைத்தார்.
                          நெல்லி (Phyllanthus emblica) யுபோர்பியேசி குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒரு தாவரம். இது இந்திய மருத்துவ முறைகளில் வெகுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.இது உயரமான இலையுதிர் மரம். இதன் காய்கள் சதைப் பற்றுடனும், உருண்டையாக ஆறு பிரிவாகப் பிரிந்தும், வெளிரிய பசுமை நிறத்திலோ, மஞ்சளாகவோ காணப்படும்……………………….
வளரியல்பு
                    நெல்லியில் கருநெல்லி, அருநெல்லி என்ற வேறு இனங்களும் உண்டு. அரி நெல்லிக்காய் எனப்படுவது நம் வீட்டுத் தோட்டங்களில் பயிரிடப்பட்டு மரமாக வளர்ந்து மிகவும் சுவையுடன் கூடிய நெல்லிக்காய்களைக் கோடைகாலம் முழுவதும் தரக்கூடியது. நெல்லி மரம் 5 முதல் 6 மீட்டர் உயரம் வரை வளரக் கூடியது. விரிந்து, பரந்து கிளைகள் விட்டு வளரும். இதன் கிளைகளில் இலைகள் கொத்துக், கொத்தாக அடர்த்தியாக வளரும். ஒவ்வொரு காம்பிலும் இருபுறங்களிலும் பச்சை வண்ணத்தில் இலைகள் அமைந்திருக்கும். இலைக் காம்பை ஒட்டியே சின்னஞ்சிறு வெள்ளை நிறப்பூக்கள் அரும்பும். வேனில் காலத் துவக்கத்தில் பூ ஆரம்பித்து வேனில் காலம் முடிவதற்குள் கனிவிடத் தொடங்கி விடுகிறது. மற்றொன்று தோப்பு அல்லது காட்டு நெல்லிக்காய் எனும் பெரிய அளவிலான பச்சை நெல்லிக்காய்.
                          மலைகளில் நன்றாக விளையும். மற்றைய நிலங்களில் சுமாராக விளையும். தென்னிந்தியாவில் அதிகமாகக் கிடைக்கும். இலையுதிர் மர வகையைச் சேர்ந்தது. இலைகள் நீண்டிருக்கும். அகலம் குறைவானது. இளம் மஞ்சள் நிறக் காய்களை உடைய மரம். காய் இனிப்பு, புளிப்பு, துவர்ப்பு சுவைகள் ஒருங்கே பெற்றது. இலையடி செதில் மிகச் சிறியதாக நீண்டு இருக்கும். பூக்கள் இலைக்கோணங்களில் கொத்தாக இருக்கும். ஆண் பூக்களும், பெண்பூக்களும் கலந்து இருக்கும். இலைகளில் மேல் பகுதியில் இருப்பவை ஆண் பூக்களாகவும், கீழ்பகுதியில் உள்ளவை பெண் பூக்களாகவும் இருக்கும்.பெண் பூக்களின் எண்ணிக்கை ஆண் பூக்களின் எண்ணிக்கையைவிடக் குறைவாக இருக்கும். பூ இதழ்கள் ஆறு. தலைகீழ் ஈட்டி வடிவமானது. மகரந்தக் கேசங்கள் மூன்று இணைந்திருக்கும். இணைக்கும் பகுதி சேர்ந்து கூர்மையாக இருக்கும். செங்குத்தாக வெடிக்கும். கனி ட்ரூப் வகையைச் சேர்ந்தது. வெடியாக்கனி பலவீனப் பட்டதாக இருக்கும். உருண்டை வடிவமானது. சதைப்பற்று உள்ளது, சாறு இருக்கும். விதைகள்மூன்று கோணங்கள் உடையது. விதையுறை கடினமாக இருக்கும். ஒட்டுச்செடிகள் 3 வருடங்களில் காய்க்கும். மற்றவை காய்க்க 6வருடங்கள் கூடச் செல்லலாம். நெல்லி விதை மூலமும், ஒட்டுக் கட்டு மூலமும் இனப்பெருக்கம் செய்யப்படுகிறது.
அடங்கியுள்ள சத்துக்கள்
·        புரதம் – 0.4 கி
·        கொழுப்பு – 0.5 கி
·        மாச்சத்து – 14 கி
·        கால்சியம் – 15 மி.கி
·        பாஸ்பரஸ் – 21 மி.கி
·        இரும்பு – 1 மி.கி
·        நியாசின் – 0,4 மி.கி
·        வைட்டமின் ´பி1` - 28 மி.கி
·        வைட்டமின் ´சி` - 720 மி.கி
·        கலோரிகள் - 60
·          
·         இதில் மற்றைய எந்தப் பழங்களிலும் இல்லாத அளவுக்கு, அதிகளவான வைட்டமின் 'சி' உள்ளது. ஒரு நெல்லியில் முப்பது தோடம்பழங்களில் உள்ள வைட்டமின் ´சி` உள்ளதாகக் கருதப்படுகின்றது.[சான்று தேவை]…தொடரும்.....