வெள்ளி, 16 ஆகஸ்ட், 2019

தொல்தமிழர் அறிவியல் – 54 : 16. நிறம் மாறும் பூக்கள்


தொல்தமிழர் அறிவியல் – 54 :  16. நிறம் மாறும் பூக்கள்

    Most members of this family have hairy leaves. The coarse character of the hairs is due to cystoliths of silicon dioxide and calcium carbonate. These hairs can induce an adverse skin reaction, including itching and rash in some individuals, particularly among people who handle 
the plants regularly, such as gardeners. In some species,anthocyanins cause the flowers to change color from red to blue with age. This is may be a signal to pollinators that a flower is old and depleted of pollen andnectar.[5]
File:Changing Forget-me-not 600.jpg

                          சங்கச் சான்றோர் மதுரை மருதனிளநாகனார், இது, கொடிப் பூ என்று குறித்துள்ளார். இப்பூவின் பூக்கும் பருவம் அறிந்து , நிறம் மாறும் தன்மையையும் கண்டறிந்துள்ளார். இக்கொடியின் அருமை அறிந்து அதனை உற்றுநோக்கி ஓர் அறிவியல் உண்மையைக் கண்டறிந்துள்ளார். தேன் சுரத்தல் நின்று போனதை வண்டுகளுக்கு அறிவிக்க இவ்வகைப் பூக்கள் நிறம் மாறுகின்றன போலும். இஃது தெறுழ் மலர் ஆகும்.
மேற்காட்டியுள்ள பூ, (படம்)  தெறுழ்  பூ வைப் போன்றதொரு பூவாகலாம்.

Colour –changing flowers

                              “Botanists identify thousands of shrubs, trees, plants and herbs all over the world. They analyse that certain species such as anthocyanins  cause their flower to change colour from red to blue.

                         A passage quoted from Natrinai (302) speaks of Therush flowers that are blue in colour become white after rainy season was over.
                      

It is a common truth that when the tender leaves of Mango sprout, they are dark brown in colour and after a week or two, the colour becomes green and at the time of ripening , it is yellow. This colour-changing phenomena is found in the stem of a plant, known in Tamil as ‘Picachu-chedi’ (ghost-plant). When the stem that is as soft as wax, is cut off from the plant, its original colour of white becomes black, it is said. This peculiarity of the plant is comparable to the  colour-changing  quality of chameleon. “–Editor.-----தொடரும்.....

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக