வியாழன், 29 ஆகஸ்ட், 2019

தொல்தமிழர் அறிவியல் – 66: 22. நெல்லிக்கனி


தொல்தமிழர் அறிவியல் – 66: 22. நெல்லிக்கனி

·          

Dehydration in Adults Overview
                             Dehydration is a condition that occurs when the loss of body fluids, mostly water, exceeds the amount that is taken in. With dehydration, more water is moving out of our cells and bodies than what we take in through drinking.
                              We lose water every day in the form of water vapor in the breath we exhale and in our excreted sweat, urine, and stool. Along with the water, small amounts of salts are also lost.
                        When we lose too much water, our bodies may become out of balance or dehydrated. Severe dehydration can lead to death. –WebMD.
                      நீரற்ற வறண்டநிலத்தில் வெப்ப மிகுதியால் உடலில் நீர்வற்றிப்போதல் உண்டு -  அதனால் இறக்கவும் நேரிடும் அந்நிலையில் உயிர் காக்கும் அருமருந்தாக நெல்லிக்காய் உடலில் நீர் வற்றிப் போதலைத் தடுத்துக் காட்டுவழியைக் கடக்க உதவுகிறது. ஒரு நெல்லிக்காயை வாயில் அடக்கிக் கொண்டால் நீரற்ற பாலை நிலத்தில் நெடுந்தொலைவு செல்லலாம்.----தொடரும்,,,,,,

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக