சனி, 10 ஆகஸ்ட், 2019

தொல்தமிழர் அறிவியல் – 48 : 14. வயவு நோய்

தொல்தமிழர் அறிவியல் – 48 : 14. வயவு நோய்


                      தமிழர்கள் இயற்கையோடியைந்த வாழ்க்கை வாழ்ந்தனர் -----ஆதலின் மண்ணும் கூட அவர்களுக்கு மருந்தாக, ஊட்டச்சத்து மிகுந்த உணவாக அமைந்திருந்ததைச் சங்கச்சான்றோர் பதிவு செய்தனர்.. மக்களும் கூட மண்ணின் மருத்துவ மகத்துவத்தை அறிந்திருந்த அறிவுடையோராய் விளங்கினர் என்பது  அறிவுலகில் வியப்புக்குரிய செய்தியாகும்.


“Nutritionists say that eating soil, geophagy is a habit found among pregnant women. Lack of iron in the body is said to be creating an urge and craving for them to consume powdery soil. This practice may differ from country to country but it is commonly found among black women in the rural south of the USA. Formerly this habit had been prevalent among black women in sub- Saharan Africa also. Not surprising if it is found even now.

     Nutritionists observe that a bit of soil-eating have some health benefits. The mineral contents of the soil such as iron, magnesium and copper are essential for the human diet. Eating soil is not harmful, if it is not shoveled from a polluted or contaminated ground. It protects the stomach from any parasites within the gut for expectant women.

     Even among the Tamils, those who are pregnant will consume ash without revealing it to others.What women habitually eat during pregnancy finds a place surprisingly in poem- 20 of Purananuru.” –Editor.-------தொடரும்…….

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக