செவ்வாய், 16 அக்டோபர், 2012

தமிழின் தொன்மையை அறிய வேண்டுமா...
 A resend archaeological evidence suggests   Tamil spoken in the Indian sub-continent could have been the language used by the Indus civilization and even the Sumerian.
References to rivers that dried up 10,000 years ago seen in Tamil literature. In fact there is a possibility that Tamil was the root of Sanskrit, in turn the root of all Indo European Languages.i
                                                                          Flora Pulman
                                                                               Ivy bridge, Devon


வெள்ளி, 12 அக்டோபர், 2012

அன்புடையீர் வணக்கம்
என்னுடைய வலைத் தளம் இதுநாள் வரை இயங்காமல் இருந்தது.... மீண்டுன் சந்திக்கிறேன்
நன்றியுடன்//இரெ.குமரன்