வெள்ளி, 5 டிசம்பர், 2014

vaNakkam

அன்புடையீர் , நலம் அல்லித் தீவு  புனைகதையைப்  படிக்க விரும்புவோர்  அருள் கூ ர்ந்து  தொடர்பு கொள்ளவும் - நன்றியுடன்  - களப்பாள் குமரன்