வியாழன், 21 அக்டோபர், 2021

தன்னேரிலாத தமிழ் –357. .கன்னி முத்தம்....!

 தன்னேரிலாத தமிழ் –357. .கன்னி முத்தம்....!

……………….17………………

அன்பே உன்னிடம் 

கண்டதும் உண்டதும்

கொண்டதும் கொடுத்ததும்

கணக்கில் வருமோ?

இருட்டில் எழுதிய

இந்தக் கணக்கு

கணக்கில் வாராக்

கள்ளக் கணக்கு …!

---களப்பாள் குமரன்.கன்னி முத்தம், 1995

திங்கள், 18 அக்டோபர், 2021

திருக்குறள் சிறப்புரை- அறிமுகவுரை

 இன்றைய தினமணி நாளிதழில் திருக்குறள் - சிறப்புரை ; அறிமுகவுரை

ஆசிரியருக்கு நன்றி...!


சனி, 16 அக்டோபர், 2021

தன்னேரிலாத தமிழ் –356. .கன்னி முத்தம்....!

 தன்னேரிலாத தமிழ் –356. .கன்னி முத்தம்....!

……………….16………………

கண்ணே……

நீயும் பொய்

நானும் பொய்

நித்திய வாழ்வை

அநித்தியம் எனச்

சொன்னதும் பொய்!

நீயும் உண்மை

நானும் உண்மை

இணைந்தே இருப்பது

இறைவனுக்கும் பெருமை.

---களப்பாள் குமரன்.கன்னி முத்தம், 1995 

செவ்வாய், 12 அக்டோபர், 2021

ஞாயிறு, 10 அக்டோபர், 2021

தன்னேரிலாத தமிழ் –355. .கன்னி முத்தம்....!

 தன்னேரிலாத தமிழ் –355. .கன்னி முத்தம்....!

……………….15………………

பருவம் தரும்

பள்ளிப் பாடங்கள்

சொல்லி வருவதில்லை

சொல்லி முடிவதில்லை

என்னென்ன சுகங்கள்

எங்கெங்கே எங்கெங்கே

தேர்வுகள் தினமும்

நடக்கட்டும் சொர்க்கத்தில்...!

---களப்பாள் குமரன்.கன்னி முத்தம், 1995 

வியாழன், 7 அக்டோபர், 2021

தன்னேரிலாத தமிழ் –354. .கன்னி முத்தம்....!

 தன்னேரிலாத தமிழ் –354. .கன்னி முத்தம்....!

……………….14………………

காதலர் கணக்கில்

ஒன்றும் ஒன்றும்

இரண்டல்ல

ஒன்றினார் வாழ்க்கை

“ஒன்றே”.

---களப்பாள் குமரன்.கன்னி முத்தம், 1995 

செவ்வாய், 5 அக்டோபர், 2021

தன்னேரிலாத தமிழ் –354. .கன்னி முத்தம்....!

 தன்னேரிலாத தமிழ் –354. .கன்னி முத்தம்....!

……………….14………………

பூந்துகில் பூமாலை

சந்தனம் புனுகு

நன்னாரி கத்தூரி

மல்லிகை முல்லை

பைந்தினை செந்தினை

செந்நெல் வெண்ணெல்

கன்னல் சுவையென

பொன்னார் மேனியில்

பொதிந்த இரு கனிகள்

மென்மையும் குளிர்ச்சியும்

மணமும் மதுவும்

நிறைந்து பொலிந்த –நீ

ஊடினாலும்

கூடினாற்போன்ற இன்பமே…!

-----------களப்பாள் குமரன்.கன்னி முத்தம், 1995