புதன், 5 அக்டோபர், 2022

தமிழ் முழக்கம் 13 - பேராசிரியர் சி. இலக்குவனார்

 தமிழ் முழக்கம் 13 - பேராசிரியர் சி. இலக்குவனார்

பயிற்சிப் பள்ளிக்கூடங்கள் பெரும் பொருளீட்டும் நிலையங்களாகப் பயன்படுத்தப்படுதல் நாடு அறிந்த ஒன்றாகும். ஆதலின் அதனையும் தனியாரிடமிருந்து எடுத்து அரசே நடத்துதல் வேண்டும். இவற்றுக்கு  அரசே பொருட்கொடை நல்கி இவற்றை ஏற்று நடத்துவதனால் மிகு பொருட் செலவு ஏற்படாது. மக்களாட்சி மாண்புறவும் நல்ல குடிமக்கள் தோன்றவும் துணை புரிய வல்லது கல்வியாய் இருத்தலின் கல்விக்குச் செல்விடுவதைப் பற்றிக் கவலை கொள்ளல் நல்லரசுக்கு ஏற்றதன்று.”

.  ---இலக்குவனார் இதழுரைகள்

செவ்வாய், 4 அக்டோபர், 2022

தமிழ் முழக்கம் 12 - பேராசிரியர் சி. இலக்குவனார்

 தமிழ் முழக்கம் 12 - பேராசிரியர் சி. இலக்குவனார்

1.  திருக்குறளில் கூறியுள்ளவாறே வாழ்வோம் என்று நாள்தோறும் உறுதிமொழி எடுத்துக்கொண்டு வள்ளுவர் நெறியில் வாழ்தல் வேண்டும்.

2.  எந்த நிகழ்ச்சியைத் தொடங்கினாலும் கல்வி நிலையங்களிலும் பொதுவிடங்களிலும் வள்ளுவருக்கு வணக்கம் கூறி வள்ளுவர் நெறியில் வாழ்வோம் என்று உறுதி கூறித் தொடங்குதல் வேண்டும்.

3.  திருவள்ளுவர் பெயரால் அறப்பணிக்குழு ஒன்றை அமைத்து வையகமெங்கும் தமிழர் நெறியைப் பரப்ப தமிழக அரசு ஆவன செய்தல் வேண்டும்.

4.  திருக்குறளில் புலமை பெற்றுள்ள அறிஞர்கட்குப் பட்டங்களும் பரிசுகளும் வழங்குதல் வேண்டும்.

5.  தமிழ்க் கலை, பண்பாடு, வரலாறு ஆகியவற்றை ஆய்வதற்கும் பரப்புவதற்கும் திருவள்ளுவர் பெயரால் பல்கலைக் கழகம் ஒன்று தோற்றுவிக்கப்பட வேண்டும்.

6.  வள்ளுவர் நெறியை வையகமெங்கும் பரப்பத்தக்க தமிழக அறிஞர்களை வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்ப வேண்டும். வெளிநாட்டுப் பல்கலைக் கழகங்களில் திருவள்ளுவர் பெயரால் தமிழ் ஆறாய்ச்சித் துறைகள் அமைக்க வேண்டும்.

7.  திரைப்படங்கள் தொடக்கத்தில் திருவள்ளுவர் படத்தையும் சில் குறட்பாக்களையும் காண்பித்தல் வேண்டும். கதை நிகழ்ச்சிகளில் ஆங்காங்கு திருக்குறள் கருத்துகளை மிகுதியாகப் பரப்புதல் வேண்டும்.


இவ்வாறு திருவள்ளுவர் விழாவைக் கொண்டாடி மக்கள் வாழ்வைச் செம்மைப்படுத்த பசி, பிணி, பகை நீங்கி எல்லாரும் இன்புற்றிருக்கும் நிலையைத் தோற்றுவிப்போமாக.  ---இலக்குவனார் இதழுரைகள்.----

ஞாயிறு, 2 அக்டோபர், 2022

தமிழ் முழக்கம் 11 - பேராசிரியர் சி. இலக்குவனார்

 தமிழ் முழக்கம் 11 - பேராசிரியர் சி. இலக்குவனார்

 

கி.பி.1969 சனவரித் திங்கள் பதினான்காம்நாள் முதல் (தை முதல் நாள்

திருவள்ளுவர் தோன்றி  இரண்டாயிரம் ஆண்டு நிறைவுறுகிறது. ஆதலின் இந்தத் 

தை முதல் அடுத்த தை வரை (1969 முழுவதும்) திருவள்ளுவர் நினைவு 

ஆண்டாகவே கருதப்பட வேண்டும். உலகப் பொதுமறை அருளிய திருவள்ளுவர் 

நினைவாகப் பின்வரும் செயல்களை மேற்கொள்ளுதல் வேண்டும்.

1.  ஆண் குழந்தைகட்குத் திருவள்ளுவர் என்றும் பெண் குழந்தைகட்குத் தமிழ் மறைச் செல்வி என்றும் பெயர் இடுதல் வேண்டும்.

2.  திருவள்ளுவர் நினைவாக ஆங்காங்கு நினைவுச் சொற்பொழிவுகளும் கலை நிகழ்ச்சிகளும் நிகழ்த்த வேண்டும்.

3.  ஒவ்வொருநாளும் அவரவர் கடமைகளைத் தொடங்குவதற்கு முன்பு திருக்குறளில் ஒவ்வொரு அதிகாரங்களைப் படித்துவிட்டே தொடங்கல் வேண்டும்.

4.  நாம் எழுதும் கடிதங்களில் ஏதேனும் ஒரு திருக்குறளை எழுதிவிட்டே கடிதங்களைத் தொடங்க வேண்டும்.

நாம் பிறரைச் சந்தித்து வணக்கம் தெரிவிக்கும் போது வள்ளுவர் வணக்கம் என்று கூற வேண்டும்……---இலக்குவனார் இதழுரைகள்.தொடரும்

வெள்ளி, 30 செப்டம்பர், 2022

தமிழ் முழக்கம் 10 - பேராசிரியர் சி. இலக்குவனார்

 தமிழ் முழக்கம் 10 - பேராசிரியர் சி. இலக்குவனார்

 

இன்று தேசிய மொழிகளின் ஒன்றான எவ்வகையிலும் வளர்ச்சி 

பெறாத இந்தியை வேண்டாத மக்கள் மீது வன்முறையில் 

மறைமுகமாகச் சுமத்தி மக்களிடையே வெறுப்புணர்ச்சியை 

வளர்த்துவருவது நாட்டு நன்மைக்கு ஒத்தது ஆகாது. இந்தியைப் 

பரப்புவதற்காகச் செலவழிக்கப்படும் பொருளையும் காலத்தையும் 

உழைப்பையும் மக்களுக்கு வேண்டப்படும் பிற இன்றியமையாத் 

துறைகளில் ஈடுபடுத்தினால் எவ்வளவோ நன்மைகள் 

விரைவில் விளையும். இந்தி மொழியின் முதன்மையைத் 

தடுப்பதற்கு என நாட்டு மக்களின் ஒரு பகுதியினர் 

அறப்போரில் ஈடுபட்டு அல்லல்பட்டு வருவதும் நின்றுவிடும். ---இலக்குவனார் இதழுரைகள்.

வியாழன், 29 செப்டம்பர், 2022

தமிழ் முழக்கம் 9- பேராசிரியர் சி. இலக்குவனார்

 தமிழ் முழக்கம் 9- பேராசிரியர் சி. இலக்குவனார்

 

தமிழ் நாட்டில் தமிழ்த் தெருவில் தமிழ்தான் இல்லைஎன்று புரட்சிக் கவிஞர்  பாரதிதாசன் கூறியுள்ளமை பொய்யன்று;  ஆரியமும் ஆங்கிலமும் உரையாடல்களிலும் செய்தியிதழ்களிலும் மிகுதியாகக் கலக்கப்படுகின்றமையின் தமிழ்ச் சொற்கள் மறைந்து வருகின்றன. இதே நிலைமை நீடிக்கப்படின் இன்னும் சில ஆண்டுகளில் வடமொழியின் நிலையே தமிழுக்கும் ஏற்படக்கூடும்

செந்தமிழ் என்பது ஏட்டு மொழியாகிப் பின்னர் வழக்கிழந்த மொழியாகிவிடும். தமிழ் மறைந்த பிறகு தமிழர் என்ற பெயர் நமக்கேது?

இந்திய அரசு ஒற்றுமையின் பெயரால் இந்நிலைமையைத்தான் தோற்றுவிக்க விரும்புகிறது.   ---இலக்குவனார் இதழுரைகள்.

புதன், 28 செப்டம்பர், 2022

தமிழ் முழக்கம் 8- பேராசிரியர் சி. இலக்குவனார்

 தமிழ் முழக்கம் 8- பேராசிரியர் சி. இலக்குவனார்

தமிழர்களில் கற்றவர்கள் எனப்படுகின்றவர்கள் தமிழினுயர்வை நிலைநாட்ட முயலாது தம்முயர்வை நிலைநாட்டுவதிலேயே காலங் கழித்து வருகின்றனர்.இந்திய மொழிகளின் தாய் எனத் தகும் தமிழ், ஆரியத்தின் கொடுங்கோல் பிடிக்கு ஆளாகாது தப்பித்து உயிர் வாழ்ந்து வருகின்றது. தென்பகுதியில் வாழ்வதால் தென்மொழி எனப்படுகின்றது.

 இத்தென்மொழித் தன்மையும் நீங்கி இல்மொழியாகி விடுமோ என்று அஞ்சத்தகுந்த நிலையில் தமிழர்கள் வாழ்கின்றனர். தேமதுரத் தமிழோசை உலகமெலாம் பரவும் வகை செய்திடல் வேண்டும் என்றார் பாரதியார், ஆனால் அதன் பிறப்பிடமாகிய இந்நாட்டில் தமிழ் ஓசை மங்கி வருகின்றது.

இலக்குவனார் இதழுரைகள்

செவ்வாய், 27 செப்டம்பர், 2022

தமிழ் முழக்கம் 7- பேராசிரியர் சி. இலக்குவனார்

 தமிழ் முழக்கம் 7- பேராசிரியர் சி. இலக்குவனார்

ஆரிய மொழி இன்று வழக்கில் இல்லை; ஒரு காலத்தில்

 

அவ்வாறிருந்தது என்று கூறுவதும் ஆராய்ச்சிக்குரியதாக

 

உள்ளது. பேராசிரியர் சுந்தரம் பிள்ளை அவர்கள் பாடியுள்ள

 

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தில் கன்னடமும் களிதெலுங்கும் கவின்

 

மலையாளமும் துளுவும் உன் உதிரத்துதித்து எழுந்தே ஒன்று

 

பலவாயிடினும் ஆரியம் போல் உலக வழ்க்கழிந்து ஒழிந்து

 

சிதையாவுன் சீரிளமைத் திறம் வியந்து செயல் மறந்து

 

வாழ்த்துதுமே எனக் கூறியுல்ளமை ஆரியத்தின்

 

நிலமையையும் தமிழின் நிலமையையும் தெள்ளத் தெளியக்

 

காட்டுவதாகும்..”  இலக்குவனார் இதழுரைகள்