வியாழன், 11 ஆகஸ்ட், 2022

தன்னேரிலாத தமிழ் –490: குறள் கூறும் ”பொருள்” பெறுக.

 

தன்னேரிலாத தமிழ் –490: குறள் கூறும்பொருள்பெறுக.

 

663

கடைக்கொட்கச் செய்தக்கது ஆண்மை இடைக்கொட்கின்

எற்றா விழுமம் தரும்.


ஒரு செயலைச் செய்து முடிக்கும்வரை அச்செயலின் நுட்பங்களைப் பிறர் அறியாதவாறு காத்து, அச் செயல் முடிந்தபின்னே  வெளிப்படுத்துவதே செயல்திறன் ஆகும். அங்ஙனமின்றி இடையிலேயே தொழில்நுட்பம் வெளிப்படுமானால் அது தீராத துன்பத்தைத் தரும்.


ஆற்றும் துணையும் அறிவினை உள்ளடக்கி

   ஊக்கம் உரையார் உணர்வு உடையார் …”நாலடியார், 196.


ஒரு செயலைச் செய்து முடிக்கும் அளவும் தமது அறிவின் திறத்தை வெளிப்படுத்தாது உள்ளத்தில் அடக்கி,   தமது மன வலிமையைச்  செயல் திறன் மிக்க ஊக்கமுடையார் வெளிப்படுத்த மாட்டார்.

புதன், 10 ஆகஸ்ட், 2022

தன்னேரிலாத தமிழ் –489: குறள் கூறும் ”பொருள்” பெறுக.

 

தன்னேரிலாத தமிழ் –489: குறள் கூறும்பொருள்பெறுக.


659

அழக்கொண்ட எல்லாம் அழப்போம் இழப்பினும்

பிற்பயக்கும் நற்பா லவை.


 பிறர் கண்ணீர்விட்டு அழுமாறு தீய வழிகளில் (ஊழல், கொள்ளை வணிகம், திருட்டு) ஈட்டிய செல்வம் எல்லாம், தாம் கண்ணீர்விட்டுக் கதறி அழ அழத் தம்மைவிட்டு நீங்கும் ; நேர்மையான வழியில் தேடும் செல்வத்தை இழக்க நேர்ந்தாலும் பின்னாளில் நல்ல பயன்களையே நல்கும்.


பெற்ற சிறுகப் பெறாத பெரிது உள்ளும்

சிற்றுயிர்க்கு ஆக்கம் அரிது அம்மா முற்றும்

வரவர வாய்மடுத்து வல்லிரால் மாய

எரிதழல் மாயா திரா.” --- நீதிநெறிவிளக்கம், 64.


 வலிய விறகுகளைப் போடப் போடத்  தன் வாயால் பற்றிக்கொண்டு   சாம்பலாகும்படி எரியும் நெருப்பு,  விறகு தீர்ந்தாலோ அல்லது கிடைத்த விறகுகள் முற்றிலும் எரிவதற்கு முன்போ அணைந்து போதலும் உண்டு . அவ்வாறே தாம் பெற்ற பொருள் மிகக் குறைவாகத் தோன்றி, கிடைக்காத பெரும் பொருளை விரும்பும் அற்ப உயிர்களுக்குப் பொருள் வளமோ அன்றி ஏனைய மேம்பாடுகளோ கூடுதல் அரிதாம். எனவே போதும் என்ற மனம் பெறாதவர்கள், பெற்ற பொருளினால் ஆகும் பயன்களையும் இழப்பர்.

செவ்வாய், 9 ஆகஸ்ட், 2022

தன்னேரிலாத தமிழ் –488: குறள் கூறும் ”பொருள்” பெறுக.

 

தன்னேரிலாத தமிழ் –488: குறள் கூறும்பொருள்பெறுக.

 

656

ஈன்றாள் பசிகாண்பான் ஆயினும் செய்யற்க

சான்றோர் பழிக்கும் வினை.

ஈன்ற தாய் பசியால் துன்புற்றாலும் (அதனைக் கண்டு வருந்திய மகன்) அத்துன்பத்தைப் போக்கும் பொருட்டுச் சான்றோர்களால் இகழ்ந்துரைக்கப்படும் செயல்களைச்  செய்யக்கூடாது.

மடங்கப் பசிப்பினும் மாண்புடையாளர்

தொடங்கிப் பிறர் உடைமை மேவார்..” ----பழமொழி, 372.

சான்றோர், தம்முடைய உடம்பு ஒடுங்கும்படி பசியால் வாடினாலும் பிறர் பொருளைக் கொள்ள விரும்பார்.

திங்கள், 8 ஆகஸ்ட், 2022

தன்னேரிலாத தமிழ் –487: குறள் கூறும் ”பொருள்” பெறுக.

 

தன்னேரிலாத தமிழ் –487: குறள் கூறும்பொருள்பெறுக.

 

651

துணைநலம் ஆக்கம் தரூஉம் வினைநலம்

வேண்டிய எல்லாம் தரும்.


 ஒரு செயலைச் செய்வதற்கு அமைந்த, துணைநலம் செல்வம் மட்டுமே தரும். ஆனால், செய்யும் செயலின்கண் கொண்ட வினைத் தூய்மை விரும்பிய எல்லாவற்றையும் தரும்.


செய்யும் ஒரு கருமம் தேர்ந்து புரிவது அன்றிச்

செய்யின் மனத்தாபம் சேருமே செய்ய ஒரு

நல்குடியைக் காத்த நகுலனை முன்கொன்ற மறைப்

பொற்கொடியைச் சேர்துயரம் போல். ---நீதிவெண்பா, 17.


 நன்மை தீமைகளை நன்கு ஆராய்ந்து தெளிந்த பின்னரே, எந்த ஒரு செயலையும் செய்ய வேண்டும். இல்லையென்றால் ஆராய்ந்து பார்க்காமல் தன் குழந்தையைப் பாதுகாத்த கீரிப்பிள்ளையைக் கொன்றுவிட்டுப் பின்னால் வருந்திய பார்ப்பனப் பெண்ணைப் போல் நினைந்து நினைந்து வருந்த வேண்டியிருக்கும்.