ஞாயிறு, 25 ஆகஸ்ட், 2019

தொல்தமிழர் அறிவியல் – 63 : 21. காட்டுத் தீ

தொல்தமிழர் அறிவியல் – 63 : 21. காட்டுத் தீ
                    
  நாளடைவில்  அறிவு வளர்ச்சி பெற்ற மனிதன் மரத்துண்டுகளை வைத்துதன் இருப்பிடத்திலேயே நெருப்பை உண்டாக்கினான். உலகில் மனித சமுதாயம் மாற்றம், வளர்ச்சி பெற்றது நெருப்பு உருவாக்கக் கற்றுக்கொண்ட பின்னர்தான்.

Wild fire because of friction
                             “ The three quotes from Akananooru provide  a picturesque description of smoldering  wild fire because of a heavy friction caused by strong winds among the old and dry bamboos in the forests.
Similar wild fires, equal to these descriptions are even now seen in the bamboo forests or Burma, Cambodia and even in Formosa.  Needless to say that ancient Sangam Poets were true to nature with their keen observation and awareness. So, the literary passages from Sangam literature are not mere imaginary description but a replica of what they have heard and seen in life and in their environs.” –Editor.    ----தொடரும்…..

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக