வெள்ளி, 23 செப்டம்பர், 2011

சங்க இலக்கியச் செய்திகள்

ஊருண் கேணி உண் துறைத் தொக்க
பாசி அற்றே பசலை 
 பரணர், குறுந்.399: 1,2
உரை: ஊருணியில் படர்ந்திருக்கும் பாசி போன்றது,  மேனியில் படர்ந்திருக்கும் பசலை

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக