சனி, 16 அக்டோபர், 2021

தன்னேரிலாத தமிழ் –356. .கன்னி முத்தம்....!

 தன்னேரிலாத தமிழ் –356. .கன்னி முத்தம்....!

……………….16………………

கண்ணே……

நீயும் பொய்

நானும் பொய்

நித்திய வாழ்வை

அநித்தியம் எனச்

சொன்னதும் பொய்!

நீயும் உண்மை

நானும் உண்மை

இணைந்தே இருப்பது

இறைவனுக்கும் பெருமை.

---களப்பாள் குமரன்.கன்னி முத்தம், 1995 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக