திங்கள், 21 நவம்பர், 2022

தாய்மொழி வழிக் கல்வி-10

 

தாய்மொழி வழிக் கல்வி-10

“அறிவியல் தமிழ் வளர்ச்சிக்கு எல்லாவகையிலும் ஆக்கம் தேடும்

 வகையில் மேற்கில் வெளியாகும் அறிவியல் நுட்பச் செய்திகளை 

உடனுக்குடன் தமிழில் தரும் அரிய வாய்ப்பைக் கூரியர் இதழ்மூலம் 

யுனெஸ்கோ ஏற்படுத்தித் தந்துள்ளது , எத்தகைய அறிவியல் நுட்பக் 

கருத்தாயினும் சொற்செட்டோடும் பொருட் செறிவோடும் தமிழில் கூற 

முடிவதற்கு யாருடைய திறமையும் காரணமல்ல எண்ணற்ற வேர்ச் 

சொற்களைக் கொண்ட தமிழ்மொழி இயல்பாகவே அறிவியல் 

மொழியாக அமைந்திருப்பதுதான்” என்கிறார் அறிஞர் மணவை 

முஸ்தபா.

 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக