வியாழன், 24 நவம்பர், 2022

தாய்மொழி வழிக் கல்வி-13.

 

தாய்மொழி வழிக் கல்வி-13.

கல்வியில் இத்தகைய பின்னடைவிற்கு இன்றைய இந்தியக் கல்விக் கொள்கையே காரணம். நம்முடைய பண்பாட்டிற்கும் மொழிக்கும் ஏற்ப ஒரு புதிய கல்விமுறையை உருவாக்காமல் மேலை நாட்டுத் தாக்கத்திற்கு ஆட்பட்டுக் கிடப்பது முறையன்று என்பதை மிக நாகரிகமாக சுட்டிக்காட்டுகின்றார் கனடா  நாட்டுஅறிஞர் ஜான் ஸ்பெல்மேன்.

“An academic sell-out in the Indian Universities  has been going with the academicians  initiating  western cultural values following  text books , authors systems and structures.”

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக