புதன், 9 நவம்பர், 2011

India`s Health Drink


Drink….Drink
Health Drink… 14 Minerals…..24 Vitamins…. 34 Salts…..44 Carbohydrates..Drink
You can play Cricket…..
  BUT
You Cannot Play Foot Ball

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக