புதன், 8 மே, 2024

தமிழாய்வுத் தடங்கள் -37 : நலவாழ்வு.

 

தமிழாய்வுத் தடங்கள் -37 : நலவாழ்வு.


நளொன்றுக்கு 20 மணித்துளிகள் ஒக (யோகம்)ப் பயிற்சி, மூளையின் செயல்திறனை மேம்படுத்தலை உணரமுடியும்.

  20 மணித்துளிகள் ’கதா’ ஓகம் மூளையின் செயல்திறனைத் தூண்டிக் குறிப்பிடத்தக்க  புத்துணர்ச்சியை அஃதாவது  நினைவாற்றலை  விரைவாகவும் துல்லியமாகவும்  அளிப்பதோடு சோர்வையும் நீக்கிப் புத்துணர்ச்சி அளிப்பதை  சோதனைகள் வழி ஆய்வாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர். ஓகம்  உடற்பயிற்சி மட்டுமன்று; மூச்சுக் காற்றை ஒழுங்குபடுத்துவதோடு அமைதியான தியான நிலையையும் அளிக்கிறது. என்று’ நேகா கோதே’  கூறுகிறார். ஓகப் பயிற்சி அறிவாற்றல் திறனிலும்  உயிர்ப்பாற்றல் (மூச்சு )  மேம்பாட்டிலும் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படுத்துவதாக அறிவியல் ஆய்வுகள் உறுதிப்படுத்துகின்றன என்று கூறுகின்றனர்.

 

தொல்தமிழர் அறிவாற்றலில் விளைந்த அற்புத்ககலை, இக்கலை மிகவும் தொன்மையானது. சிவபெருமானை முதன்மைக் குருவாகக் கொண்டு வளர்த்தெடுக்கப்பட்டது. உடற்கூறுகளை உய்த்துணர்ந்து இன்றைய அறிவியல் வியக்கும் வண்ணம் வாழ்வியலை வளப்படுத்தும் இக்கலைச்  சிந்துவெளித் தமிழரிடம் சிறந்தோங்கி இருந்தற்கான அகழாய்வுச் சான்றுகள் கிடைத்துள்ளன. ஓகம், ஆரியர் வருகைக்கு முன்பே தமிழ் நிலத்தில் நிலைபெற்றிருந்தது.

கோவிந்த் ராவத் எழுதியுள்ள யோகா நலவாழ்வு மந்திரம் என்னும் நூலில்  (Govind Rawat, Yoka : The Health Mantra.)

 

“ The History of Yoka may go back anywhere from five ti eight  thousand years , depending on the perspective  of  the historians. It evolved wholly in the land of India and while it is supposed by some scholars that yogic practices were originally  the domain of the indigenous , nob – Aryan (and pre – vedic) peoples, it was first clearly expounded in the great vedic shastras (Religious texts) – (P.30.)”

 

வேத காலத்திற்கு முன்பே யோகக் கலை சிந்து வெளியில் செழிந்திருந்தது என்பதற்கு ஓர் அரிய முத்திரை கிடைத்துள்ளது. அம்முத்திரையில் யோக நிலையில் அமர்ந்திருக்கும் ஓர் உருவம் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது.

 

“Pre-vedic findings are taken, by some  commentators , to show that ‘yoka’ existed in some form well before the establishment  or Aryan culture in the north Indian subcontinent.

A triangular amulet seal uncovered at the Mohenjo – daro archaeological excavation site depicts  a male, seated on a low platform in a cross- legged  position , with arms outstretched . (P.30.) “

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக