வெள்ளி, 31 ஜூலை, 2020

தன்னேரிலாத தமிழ் – 117

தன்னேரிலாத தமிழ் – 117

மாறிக்கொண்டு இருப்பது மாளா இயற்கைதன்

   மாற்றத்தில் படைத்தது மாந்தர் இனத்தை

ஏறிக் கொண்டு இருந்திடும் காலப் படியில்மனிதன்

     எத்தனை புதுமைகள் செய்தான் முடிவில். 5.


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக