புதன், 18 மே, 2022

தன்னேரிலாத தமிழ் –450: குறள் கூறும் ”பொருள்” பெறுக.

 

தன்னேரிலாத தமிழ் –450: குறள் கூறும்பொருள்பெறுக.

542

வான்நோக்கி வாழும் உலகெல்லாம் மன்னவன்

கோல்நோக்கி வாழும் குடி .

உலகில் வாழும் உயிர்கள் எல்லாம் கதிரவனையும் கார்மேகத்தினையும் சார்ந்தே உயிர்த்தெழுந்து வாழ்கின்றன. அவ்வாறே முறைசெய்து காப்பாற்றும் மன்னவனின் செங்கோல் நிழலில் மக்கள் மகிழ்ச்சியாக வாழ்வர். 

உலக உயிர்கள் :  இயற்கையின் ஆட்சியிலும் செயற்கையின் (மன்னனின்) ஆட்சியிலும். வாழ்வு பெறுகின்றன.

அறனொடு புணர்ந்த திறனறி செங்கோல்

 அன்னோன் வாழி வென்வேற் குருசில்.” பொருநராற்றுப்படை, 230,231.

அறத்தொடு பொருந்திய வழிகளை, அறிந்துகொள்வதற்குக் காரணமான செங்கோல் உடைய, வெல்லும் வேல் படைக்குத் தலைவனாகிய கரிகால் பெருவளத்தான் இனிது வாழ்வானாக.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக