ஞாயிறு, 8 ஏப்ரல், 2018

மாடு என்றால் செல்வம்


மாடு என்றால் செல்வம்
“Cattle ( which include sheep camels and other livestock) are the first and oldest form of money. Each head of cattle was called a caput. Which is Latin for “Head”? So a person with a lot of cattle had lots of caput or “capital” a word still used today to describe money.” ----TOI: 01-04-18. 8/4/18

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக