செவ்வாய், 7 நவம்பர், 2023

இளமையில் கல்: கற்க கசடறக் கற்பவை…5.

 

இளமையில் கல்: கற்க கசடறக் கற்பவை…5.

ஊக்கமது கைவிடேல் – வெற்றிக்கு வித்தாகும் ஊக்கத்தைக் கைவிடாதே. நினைத்ததை முடிக்க முயல வேண்டும்; இடையில் மனத்தளர்ச்சி ஏற்பட்டாலும் மனவலிமையுடன் விடாது முயன்று முன்னேற ஊக்கம் ஒன்றே துணையாகும்.

“தெய்வத்தான் ஆகாது எனினும் முயற்சிதன்

மெய்வருத்தக் கூலி தரும்.” குறள்:619.

தெய்வத்தைத் தொழுது எண்ணிய செயலைச் செய்து முடிக்க இயலாது போயினும்  வருந்தி இராது, கடுமையாக உடலை வருத்தி ஊக்கமுடன் உழைத்தால், உடல் உழைப்புக்கு உண்டான பலனைப் பெறலாம்.

 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக