புதன், 14 டிசம்பர், 2011

தமிழ் வாழும்

தமிழ் வாழும் நாளும் வளரும்
தமிழைத் தமிழால் வளர்க்க வேண்டும்
தமிழைத் தமிழர்கள் வளர்க்க வேண்டும்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக