செவ்வாய், 10 ஜனவரி, 2017

கீழடி அகழாய்வு

கீழடி அகழாய்வு
தமிழ்.. வலுவான சான்றுகளுடன் கி.மு. 3 ஆம் நூற்றாண்டை நோக்கி முன்னேறிச் செல்கிறது…! தொல் தமிழரின் செழுமையான நகரிய நாகரிக வளர்ச்சியின் எச்சங்கள் கிடைத்துள்ளன.

“SANGAM  FOOTPRINTS ? .Excavations by ASI in Keezhadi a village on the Madurai ~ Sivaganga border have revealed ancient settlements.
Ø Around 100 acres identified forexcavation
Ø The first phase of excavation began in 2013 ~ 2014 ; the second phase of excavation was carried out in 2016.
Ø Around 0.5 acres excavated so far.
Ø Iron implements such as knives earthenware some with Prakrit and Tamil Brahmi inscriptions ; Roman pot shreds ; semi ~ precious stones such as Canelian beads ; brick structures ; and a terracotta ring ~ well and terracotta figurines were excavated.
WHAT IS IT OF  INTERST?
Ø K. Amarnath Ramakrishna superintending archaeologist of the excavation branch VI Bengaluru Claims the unearthed artefacts  belong to 3 BC
Ø 3 BC corresponds to the widely accepted date of tha Tamil Sangam Age.

Ø If the age of the artefacts are established by carbon dating it would be a breakthrough in Tamil history and culture.
                                                                              TOI .. 10/ 1/ 17

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக