புதன், 10 மே, 2023

என் பழைய குறிப்பேடு- பக்கம்: 24. குமரிக்கண்டம்

 

என் பழைய குறிப்பேடு- பக்கம்: 24.

குமரிக்கண்டம்

யூப்ரடீஸ்- டைகிரீஸ் நதிப்பள்ளத்தாக்கு நிலப்பகுதி மெசபடோமியா. 

இது 

சுமேரிய நாகரிகத்தின் தொட்டில். இந்நாகரிகம் கி.மு. 4000- 

ஆண்டுகட்கும் முற்பட்டது. இந்நாகரிக நாட்டின் தலைநகர் ‘ஊர்’ –

தமிழ்ச்சொல். குமரிக்கண்டத்திலிருந்து சென்றதால்தான் குமரிய – 

சுமேரியா என்றாகியது.

 (V.R. Ramachandra Dekshider, The Origin and Spread Of Tamils.)

 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக