சனி, 17 பிப்ரவரி, 2018

திருக்குறள் -சிறப்புரை :796
கேட்டினும் உண்டோர் உறுதி கிளைஞரை
நீட்டி அளப்பதோர் கோல். – ௭௯௬
  நண்பர்களைச் சரியாக இனம் கண்டுகொள்ள,  துன்பக் காலமே சரியான அளவு கோலாகும். துன்பத்திலும் நன்மை உண்டு. துன்பத்தில் துணை நிற்கும் நட்பே உண்மையான நட்பு.
“ நன்று அல் காலையும் நட்பில் கோடார்.” –அகநானூறு.

நட்பிற் சிறந்தோர், நண்பர்கள் ஆக்கம் இழந்து கெட்டபோதும் அவரிடம் கொண்ட நட்பில் ஒருபோதும் மாறுபாடு கொள்ளார்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக