சனி, 8 ஏப்ரல், 2023

 களப்பிரர் _ களப்பாள்கருநாடர்களந்தை-கூற்றுவனார் -

ஆதித்தேச்சரம்ஆதித்த சோழன்.26.

விடை தேடும் வினாக்கள்

களப்பிரர் எவ்வினத்தவர் ?

அச்சுதக் களப்பாளன் யார்? ; கூற்றுவ நாயனார் யார்? களந்தைக்கோன்  யார்? களந்தை தான் களப்பாளா? களப்பாளர்தான் களப்பிரரா?

உண்மையில் விடைகள் மண்ணில் புதையுண்டு கிடக்கின்றன. அண்மையில்  நறுவழிக்களப்பாள் வயல் வெளியில் முதுமக்கள் தாழி ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஒரு வரலாற்றுத் தடயம் என்றே கருதவேண்டியுள்ளது.

…………………………….தொடரும்……………………

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக