புதன், 5 அக்டோபர், 2011

காலம்

காலம்
அனைத்திலும் பெரியது
அனைத்திற்கும் உரியது
மேலே இருந்து ஒருவன் பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறான்
அவன்தான்
காலத்தை அறிவிக்கும் கதிரவன்
அவன் தான் அனைத்தையும் அளந்து அறிந்து அளிப்பான் தீர்ப்பு
கடவுளை ஏமாற்றலாம் காலத்தை ஏமாற்ற முடியாது
காலம் தரும் தண்டனையிலிருந்து யாருமே தப்ப முடியாது
காலமே கடவுள்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக