திங்கள், 10 ஆகஸ்ட், 2015

அரிய நூல்கள் வரிசை –1: 26 முதல் பதிப்பு – 1952

அரிய நூல்கள் வரிசை –1: 26 முதல் பதிப்பு – 1952
பதிப்பு வரலாறு ( நூலில் உள்ளபடி)     
குமரன் துணை
திரு இலஞ்சி
குமரர் கோயில் வரலாறு
தமிழாசிரியர்
திரு ஏ. நாறும்பூநாத தேசிகரவர்கள்
எழுதியது
கோயில் வெளியீடு
(மூன்றாம் பதிப்பு )
1952                        விலை அணா. 0-4-0
இத் தொடரைத் தொடர்ந்து நற்றிணை – அரிய செய்தி - வெளியாகும்
கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக