சனி, 1 ஆகஸ்ட், 2015

அரிய நூல்கள் வரிசை –1: 16 முதல் பதிப்பு – 1933

அரிய நூல்கள் வரிசை –1: 16  முதல் பதிப்பு – 1933
பதிப்பு வரலாறு ( நூலில் உள்ளபடி)     
சிவமயம்
திருக்களர் விளக்கம்
------**********-------
இஃது
கருப்புக்களர்
திருவருள்  - சுப்பைய சுவாமிகள்
மாணாக்கர்களில் ஒருவராகிய

திருக்களர்
மு. சுவாமிநாத மாதவராயர்
எழுதியது
-----*********------
திருவாரூர் – விஜயபுரம்
கருணாநிதி (பில்டிங்ஸ்) பிரஸில்
பதிப்பிக்கப்பெற்றது

1933

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக