செவ்வாய், 11 ஆகஸ்ட், 2015

அரிய நூல்கள் வரிசை –1: 27முதல் பதிப்பு – 1956

அரிய நூல்கள் வரிசை –1: 27முதல் பதிப்பு – 1956
பதிப்பு வரலாறு ( நூலில் உள்ளபடி)     
தியாகராச விலாச வெளியீடு
சிவமயம்
மேலகரம் பண்டாரக்கவிராயர்
இயற்றிய
திரு இலஞ்சி முருகன் உலா
மகாமகோபாத்தியாய தாஷிணாத்ய கலாநிதி
டாக்டர் உ. வே. சாமிநாதையரவர்கள்
எழுதிய குறிப்புரையுடன்
சென்னை
கபீர் அச்சுக்கூடத்திற் பதிப்பிக்கப் பெற்றது
( இரண்டாம் பதிப்பு )
துர்முகி  (வருஷம்)   மார்கழி (மாதம்)
1956
உரிமைப்பதிவு )       ( விலை அணா. 10

இத் தொடரைத் தொடர்ந்து நற்றிணை – அரிய செய்தி - வெளியாகும்


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக