செவ்வாய், 18 ஆகஸ்ட், 2015

அரிய நூல்கள் வரிசை –1: 34 முதல் பதிப்பு – 1902

அரிய நூல்கள் வரிசை –1: 34 முதல் பதிப்பு – 1902
பதிப்பு வரலாறு ( நூலில் உள்ளபடி)     
ஸ்ரீ ராமஜயம்
தில்லைவளாகம்
ஸ்ரீ வீரகோதண்டராமஸ்வாமி
உலா
**************
இது
கும்பகொணம் – டவுன் ஹைஸ்கூல்
முதல் தமிழ்ப்பண்டிதராகிய
பின்னத்தூர்
அ. நாராயணசாமி ஐயர்
இயற்றியது
-----*********-----
கும்பகோணம்
ஜி.வெ.பத்துருசாமி செட்டியார்
அவர்களது
“ லார்ட் ரிப்பன் யந்திரசாலையில்”
பதிப்பிக்கப்பட்டது
***********
1902
விலை அணா- 4

இத் தொடரைத் தொடர்ந்து நற்றிணை – அரிய செய்தி - வெளியாகும்


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக