செவ்வாய், 18 ஆகஸ்ட், 2015

அரிய நூல்கள் வரிசை –1: 33 முதல் பதிப்பு – 1920

அரிய நூல்கள் வரிசை –1: 33 முதல் பதிப்பு – 1920
பதிப்பு வரலாறு ( நூலில் உள்ளபடி)     

SOUTH INDIAN SHRINES
(ILLUSTRATED)
By
P. V. JAGADISA AYYAR
WITH A FOREWORD FROM
LORD CARMICHAEL
PRINTED AND PUBLISHED BY
THE MADRAS TIMES PRINTING AND PUBLISHING CO.. LTD.
1920
All Rights Reserved.                                     Price Rs. 5
இத் தொடரைத் தொடர்ந்து நற்றிணை – அரிய செய்தி - வெளியாகும்


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக