வெள்ளி, 31 ஜூலை, 2015

அரிய நூல்கள் வரிசை –1: 15 முதல் பதிப்பு – 1909

அரிய நூல்கள் வரிசை –1: 15  முதல் பதிப்பு – 1909
பதிப்பு வரலாறு ( நூலில் உள்ளபடி)     
கணபதி துணை
திருச்சிற்றம்பலம்
திருவிசைப்பா
திருப்பல்லாண்டு
பெரியபுராணச் செய்யுட்டிரட்டு
மூலமும்
மகாவித்வான்
கா. இராமஸ்வாமி நாயுடு அவர்கள்
இயற்றிய
உரையும்
---**********-----
சென்னை
மதராஸ் ரிப்பன் அச்சுக்கூடத்தில்
பதிப்பிக்கப்பட்டது
-------********--------
1909

விலை – அணா 12

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக