வியாழன், 23 ஜூலை, 2015

அரிய நூல்கள் வரிசை –1: 8 முதல் பதிப்பு – 1944

அரிய நூல்கள் வரிசை –1: 8  முதல் பதிப்பு – 1944
பதிப்பு வரலாறு ( நூலில் உள்ளபடி)     தொனி விளக்கு – தமிழ் நூல்

TONIVILAKKU
( TRANSLATION OF SANSKRIT DHVANYALOKA)
By
Vidyaratna P.S. SUBRAHMANYA SASTRI M.A Ph.D
Professor of Sanskrit. Annamalai University
& formerly
Professor of Oriental Studies Bishop Heber College. Trichy
Asst. Editor Tamil Lexicon University of Madras
And Principal Raja’s college of Sanskrit
& Tamil Studies Tiruvadi
*******
Published under the kind Patronage of
His Holiness Kasivasi Arulnandi Tambiran Swamigal
Head of the Tiruppanandal Mutt
********
TRICHINOPOLY

1944                                                            (Price: Rs. 3

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக