செவ்வாய், 21 ஜூலை, 2015

அரிய நூல்கள் வரிசை –1: 6 முதல் பதிப்பு – 1903

அரிய நூல்கள் வரிசை –1: 6   முதல் பதிப்பு – 1903
பதிப்பு வரலாறு ( நூலில் உள்ளபடி)

கடவுள் துணை
-----------------------
முத்துக்குமாரசுவாமிபேரில்
சுப்பராமையர் பதம்
இஃது
சிதம்பரம்
கருணானந்தசுவாமிகளால்
முன்பார்வையிடப்பட்டப்பிரதிக்கிணங்க
சிந்தாதிரிப்பேட்டை
நாராயணசாமி முதலியார்
அண்டு சன் அவர்களது
பிரபாகர அச்சுக்கூடத்திற்
பதிப்பிக்கப்பட்டது

1903

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக