சனி, 25 ஜூலை, 2015

அரிய நூல்கள் வரிசை –1: 10 முதல் பதிப்பு – 1938

அரிய நூல்கள் வரிசை –1: 10  முதல் பதிப்பு – 1938
பதிப்பு வரலாறு ( நூலில் உள்ளபடி)     
கிறிஸ்தவமும் தமிழும்
கிறிஸ்தவரால் தமிழுக்கு உண்டான
நன்மைகளைக் கூறும் நூல்

மயிலை. சீனி. வேங்கடசாமி
இயற்றியது

பதிப்பாளர்:
கா.ஏ. வள்ளிநாதன்
மயிலாப்பூர். சென்னை

1938

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக