திங்கள், 27 ஜூலை, 2015

அரிய நூல்கள் வரிசை –1: 11 முதல் பதிப்பு – 1931

அரிய நூல்கள் வரிசை –1: 11  முதல் பதிப்பு – 1931
பதிப்பு வரலாறு ( நூலில் உள்ளபடி)     
அன்புமயம்
ஞானக் களஞ்சியம்
ஆசிரியர்
ஸ்ரீகுரு கருணையானந்த ஞானபூபதிகள்
திருவாரூர் -  விஜயபுரம்
எம்.ஏ. நாவலர் & சன்ஸ் வெளியீடு
1931

( ஆசிரியரின் பிள்ளைத் திருநாமம் “ முஹம்மது இபுறாஹீம்”)

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக