செவ்வாய், 8 அக்டோபர், 2019

தொல்தமிழர் அறிவியல் –107 : 36. ஆளிநன்மான்

தொல்தமிழர் அறிவியல் –107 :  36. ஆளிநன்மான்

https://i0.wp.com/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Ornate_baluster_in_Thripuranthakeshwara_temple_at_Balligavi,_Shimoga_district.jpg?w=762&ssl=1
    --wikipedia


                     

 Aali  / Yali – a ferocious animal
This mythological animal is normally pictured as to have been made up of lion and elephant. In most of the South Indian temples, Yalis are seen in the form of beautiful statues and scultures. They are sculpted in the pillars of stone in the temples at Rameswaram and also in Agoreswara temple at Ikkeri  Karnataka State. As a result, Yali is generally spoken of as a motif in Indian art and used in South Indian sculpture.
     If that animal is mere apocryphal, how is it that it is graphically described as a ferocious beast capable of attacking elephants and even tigers. Poem Ahananuru (381) says that Yali used to jump up above the forehead of an elephant and tore its head before snatching the trunk. Similar description is found in Ahananuru (252) also. Natrinai poem 205 reiterates the same information. Ceevaka chinthamani (2554) refers to the habit of Yalis eating the trunks of elephants.
     Shall we say that Yalis were once living in dense forests like dinosaurs and gradually became extinct? If so, what one early – poet had said has been simply copied down by succeeding poets.” –Editor. -----தொடரும்….

1 கருத்து:

  1. தமிழில் படிக்க முடியவில்லையே ஐயா. கடைசி அடிகளில் கூறியதைப்போல ஒரு கவிஞர் கூறியதையே அடுத்தடுத்து வந்தோர் கூறி யாழியைப் பற்றிப் பதிந்திருக்கலாம்.

    பதிலளிநீக்கு