வெள்ளி, 20 மே, 2016

பட்டினப்பாலை – அரிய செய்தி – 9

பட்டினப்பாலை – அரிய செய்தி – 9
வணிகர் வீடுகள்
குறுந் தொடை நெடும் படிக்கால்
கொடுந் திண்ணை பல் தகைப்பின்
புழை வாயில் போகு இடைகழி
மழை தோயும் உயர் மாடத்து
                          கடியலூர் உருத்திரங் கண்ணனார், பட்டினப். 142 – 145
வணிக வீதியில் அமைந்துள்ள மாடங்கள், அருகருகே அமைந்த படிகளைக்கொண்டு, நீண்ட ஏணிகள் சார்த்தப்பட்டவை, வளைந்த திண்ணைகளை உடையவை, வீடுகள் பல கட்டுக்களைக் கொண்டு அமைந்தவை, சிறிய வாயிலும், பெரிய வாயிலும் பெரிய இடைகழிகளும் பெற்றவை, மேகங்கள் தீண்டும் உயர்ச்சியை உடையவை.
( படிக்கால் – ஏணி ; கொடுந்திண்ணை – சுற்றுத்திண்ணை ; தகைப்பு – கட்டுக்கள் ; புழை – சிறிய வாயில் .) 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக