செவ்வாய், 19 நவம்பர், 2019

தொல்தமிழர் அறிவியல் –146 : 47. தமிழர் மருத்துவம்


தொல்தமிழர் அறிவியல் –146 : 47. தமிழர் மருத்துவம்


Surgery
                       The passage from a poem by the Sangam poet Paranar in Patirrupathu speaks of a warrior’s chest sporadically marked with scars because of sutures once made with the help of pure needles on the body when it had been wounded because of sharp arrows in the battle field.

                 Sushrutha of the 6th century B.C. is said to have been the most ancient surgeon. No less is the surgical work seems to have been performed in the Sangam period. Ancient Tamil Siddhars are also reputed for having handled pathological analysis of human body before administering their herbo mineral medicines to the patients.” –Editor.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக