புதன், 27 நவம்பர், 2019

தொல்தமிழர் அறிவியல் –154 : 49. சூரியன் பூமியை விழுங்கும்


தொல்தமிழர் அறிவியல் –154 : 49. சூரியன் பூமியை விழுங்கும்

                   The authors of the study followed the changes in lake temperatures from 1985 to 2009. They also found that certain lakes cooled during this time, which may have been caused by changes in the surrounding ecosystem – for example, allowing the forest to regrow around a lake could result in a net decrease in temperature.

                                In other words, at some point, the Sun will become so hot that the Earth's oceans will boil. This is the ultimate form of global warming: a world so hot that water is impossible. At this point, life on our planet's surface will be rendered impossible, although some clever species may make a new home in Earth's (cooler) upper atmosphere………………..
………………………………
                              Global warming will destroy life on Earth in the end: not just human life, but all life on the planet's surface, including in the seas. A billion or two years from now, long before the Sun becomes a red giant and starts fusing helium, the temperatures on our world will rise too high for plants, animals or any creatures we know to survive. Perhaps we're incredibly fortunate that life took the path it did to lead to us; if the Cambrian explosion or the workings of biological evolution were just a little bit slower, intelligent life like us may have never had the time to arise.
Astrophysicist and author Ethan Siegel is the founder and primary writer of Starts With A Bang! Check out his first book, Beyond The Galaxy, and look for his second, Treknology, this October!
                   நவீன ஆராய்ச்சி முடிவுகளின்படி சூரியன் பூமியை முழுவதுமாக விழுங்கி விடவே வாய்ப்புகள் அதிகம் இருப்பதாக தெரிகிறது. [34] சில இயற்பியல் விதிமுறைகளின் படி பூமி சூரியனால் விழுங்கப்படாமல் இருப்பினும் அதிக வெப்பத்தினால் பூமியில் உள்ள அனைத்து நீரும் ஆவியாகி வெளியேறி விடும். மேலும் காற்று மண்டலம் முழுவதுமாக அழிக்கப்பட்டு உயிரினங்களின் வாழ்க்கை முற்று பெறும். ஒவ்வொரு பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கும் சூரியனின் வெப்பம் 10% அதிகமாகிறது. [34][35]விக்கிபீடியா.
                            
The sun will swallow the Earth

                                 “Astronomers observe that the sun slowly but surely gets enlarged and its radius will grow into 250 times larger than what it is. This means that one day or other in future, the earth is most likely to be swallowed by the sun. It is also informed that a fiery heat of the sun gets ten percent increased in every billion of years. Such a climate change is bound to render the lakes of the world dry. It will be the global mortality of all living beings. Due to on excessive heat of the sun, surface water all over the world will be evaporated and that will be the end of all the biological beings.

                        This what exactly a Sangam Poet Mamoolanar in Akananooru(31) foretells in the quotation noted above. The fact that tha sun is also a planet and a number of other planetary bodies revolve around the sun was not unknown to the ancient Tamil Poets.” –Editor.----தொடரும்.....

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக