வெள்ளி, 1 நவம்பர், 2019

தொல்தமிழர் அறிவியல் –128 : 43. ஆழிப் பேரலை - சுனாமி

தொல்தமிழர் அறிவியல் –128 : 43. ஆழிப் பேரலை - சுனாமி

Some of the biggest, most destructive and deadliest tsunamis on record:
 1.    8,000 years ago: A volcano caused an avalanche in Sicily 8,000 years ago that crashed into the sea at 200 mph, triggering a devastating tsunami that spread across the entire Mediterranean Sea. There are no historical records of the event – only geological records – but scientists say the tsunami was taller than 10-story building.
        2. Nov. 1, 1755:
3. Aug. 27, 1883:
4. June 15, 1896:
5. April 1, 1946:
6. July 9, 1958:
7. May 22, 1960:
      8. March 27, 1964:
9. Aug. 23, 1976:
10. July 17, 1998:
        11.  Dec. 26, 2004: A colossal earthquake with a magnitude between 9.1 and 9.3 shook Indonesia and killed an estimated 230,000 people, most due to the tsunami and the lack of aid afterward, coupled with deviating and unsanitary conditions. The quake was named the Sumatra-Andaman earthquake, and the tsunami has become known as the 2004 Indian Ocean tsunami. Those waves traveled the globe – as far as Nova Scotia and Peru.
Sources: NOAA, USGS, Humboldt State University
--LIVE SCIENCE.
                               ஆழிப்பேரலையால் தொல்தமிழகம் தாக்குண்டு  அழிவுற்றதற்கு அரிசில் கிழாரின் பாடலும் சான்றாகிறது. இவ்வழிவு அவர் காலத்திலோ அல்லது அவர்காலத்திற்கு முன்னதாகவோ நடந்திருக்கலாம். எனினும் தென்னாட்டின் பல பகுதிகள் கடல் கொண்டதும் அரிய பெரிய கலை இலக்கியங்களைத்  தமிழர் இழந்ததும் உண்மையேயாம்.
                     மேற்சுட்டியுள்ள சான்றுகளைக்கொண்டு சங்க இலக்கிய வரலாற்றை மறு ஆய்வு செய்தல் வேண்டும். பல்துறை அறிஞர்களைக்கொண்டு அறிவியல் நோக்கில் ஆராயப்புகின், தமிழின் தொன்மை வரலாறுஎல்லை கடந்து விரிவடையவும் கூடும்.
                               

              “Waves differ in their velocity, fury and ferociousness. They are variously known as tempest, lantern and tornado. A new Japanese word tsunami is also a latest entry into the list. Irrespective of this distinction, what we notice in Sangam literature  is that a very large segment of land called Lemuria  is said to have been submerged by huge waves in the Pre- Sangam era. Reference to this is found Tamil literature.”------
 – Editor.--------தொடரும்......

1 கருத்து:

  1. உண்மை ஐயா. சான்றுகளைக்கொண்டு சங்க இலக்கிய வரலாற்றை மறு ஆய்வு செய்தால் மேலும் பல அரிய புதிய செய்திகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.

    பதிலளிநீக்கு