வெள்ளி, 29 செப்டம்பர், 2017

அறிவியல் என்றால் என்ன….?

அறிவியல் என்றால் என்ன….?

தமிழை எங்குநோக்கினும் எப்படி நோக்கினும் அன்றுமுதல் இன்றுவரை – அடிமுதல் முடிவரை – கலையாக, கவிதையாக, வாழ்வியலாக அறிவியல் சிந்தனைகள் செறிந்து விளைந்து நிறைந்துள்ளதைக் காணலாம்.. திருக்குறளும் அப்படியே,  தொட்ட இடமெல்லாம்   திருவள்ளுவரின் அறிவியல் சிந்தனைத் தேன் துளிகள்  சிதறிக்கிடக்கின்றன. சொல்லோடு விளையாடி, பொருளோடு  போராடி , காமத்தில் களிநடனமாடி  முப்பாலெனத் தமிழ்ப்பாலாகிய தாய்ப்பால் நல்கும் தமிழன்னையே, வரலாற்றால் தொடமுடியாத தொலைவில் நின்று அருள்புரியும் அன்னையே. தொல்காப்பியரையும் திருவள்ளுவரையும் ஈன்றபொழுது மகிழ்ந்தாயோ… சான்றோன் எனக் கேட்டபொழுது  பெரிது உவந்தாயோ..!                                
       
எப்பொருள் எத்தன்மைத் தாயினும் அப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு . குறள். 355.
                      எப்பொருள் எவ்வகைமைத்தாயினும் ;எத்தன்மைத்தாயினும் அஃதாவது உயிருள்ளவையாயினும் உயிரற்றவையாயினும் அப்பொருளின் இருப்பையும் இயல்பையும் இயக்கத்தையும்  கண்டறிவதே அறிவு என்கிறார். இஃது அறிவியலின் அரிச்சுவடி என்க.
“ Science – a branch of knowledge requiring systematic study and method – especially one of those dealing with substances ……..” – animal and vegetable life and natural laws……..”
பொருள் என்ற சொல்லுக்குத் தமிழ் அகரமுதலி – 23  பொருள் விளக்கங்களைக் குறிப்பிட்டுள்ளது.
சொற்பொருள் ; செய்தி ; உண்மைக்கருத்து ; செய்கை ; தத்துவம் ; மெய்ம்மை ; நன்கு மதிக்கப்படுவது ; அறிவு ; கொள்கை ; அறம் ; பயன் ; வீடுபேறு ; கடவுள் ; பலபண்டம் ; பொன் ; மகன் ; தந்திரம் ; முலை ; உவமேயம் ; அருத்தாபத்தி ; அகமும் புறமுமாகிய திணைப்பொருள்கள் ; அர்த்தசாத்திரம் ; தலைமை .
எப்பொருள் எத்தன்மைத் தாயினும் அப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு .

” Whatever be the apparent diversity of things it is wisdom
To analyses  and perceive the basic truth of the matter.”
The enlightened man who has true understanding, will be able to uncover the differing exteriors and lay bare the one central and immanent substance of all things of this world. Emerson’s concept of the ‘over soul’ based on the Upanishadic belief in cosmic unity conforms to Valluvar’s philosophy. And T.S. Eliot’s line, “ All things affirm thee in living”. Also echoes the same idea.

Valluvar does not believe in the mere acceptance of things only on the basis of tradition or sanctity. He wants the core of ultimate truth to be arrived at by going right behind appearances with vigorous use of reason.” ..(Tr.) Dr.S.M.Diaz.
                       அறிவியலின் அடிப்படை – இயற்கையின் இருப்பையும் இயக்கத்தையும் அறிவதே. தமிழரின் அறிவியல் அறிவு இயற்கையை (இருப்பை)அறிதல் இயற்கையோடு இயைந்து(இயக்கத்தை) வாழ்தல். இவ்வகையில் மனித இனத்தின் நேரிய வாழ்வை நெறிப்படுத்தினர். இஃது தமிழரின் அகவாழ்க்கையை அறிவியல் படுத்தியது. இன்றைய அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் நமது புறவாழ்க்கையைச் செம்மைப்படுத்துகின்றன.                                       வானூர்தியும் கணினியும் இல்லாமல் வாழ்ந்துவிடலாம் ; உண்மையும் ஒழுக்கமும் இல்லாமல் மனிதனாக வாழ முடியாது. அறிவியலற்ற அகவாழ்க்கை அமைதியற்ற சமுதாயத்தை உருவாக்கும். உலகின் இன்றைய நிலையை உற்றுநோக்குங்கள்- மனநோயாளிகள் கையில் மனிதம் அழிக்கும் நவீன ஆயுதங்கள். “” Arts without science  - useless ; Science without arts -- dangerous .”” ---           ”’ புதிய அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் முந்தைய கண்டுபிடிப்புகளிடம் மன்னிப்புக் கோரி நிற்கின்றன”” என்ற கூற்றிற்கிணங்க அறிவியல் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. இதைத் தான் திருவள்ளுவர் – அறிதோறு அறியாமை கண்டற்றால் (1110) என்று வளரும் அறிவு முதிர்ச்சி அறிவியலின் வளர்ச்சியாவதைக் குறிப்பிடுகின்றார்.
Editorial
                             “ Refer the couplet number 355 from Thirukkural, an outstanding ethical treatise in Tamil. In a cursory glance, the poem may seem to give a mere definition for knowledge ‘Arivu’ in Tamil. It one probes into the poem he wiil be able to understand that it embraces not only the concept such as knowledge  but also science, truth, idea and news.

 In the word ‘Science’ is defined as a branch of knowledge dealing with substances, living and non-living things, it is exactly the Kural quoted above says. Hence it is to be remembered that science was not alien to the ancient Tamils. They were  very well aware of what science is and what are its characteristics.” –Editor.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக