சனி, 22 செப்டம்பர், 2018

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -86

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -86
கன்பூசியசு ( கி.மு. 550 – 523 ) Confucianism
அரசியல்
ஒரு நல்ல அரசுக்குத் தேவையானவை…
போதுமான உணவு ; போதுமான படை பலம் ; பொதுமக்களின் நம்மிக்கை. மக்களின் நம்பிக்கையே முதன்மையானது ; அஃதில்லையேல் அரசு இல்லை.
கல்வி
கல்வி அறிவின் அடிப்படையில் வழங்கப்படவேண்டும். அனைவரும் கல்வி பெற வாய்ப்பளித்தார். ‘ ஒரு செய்தியின் ஒரு மூலையை நான் தெளிவாக எடுத்துக்காட்டியபிறகு மற்ற மூன்று மூலைகளையும் தானாகவே கண்டுபிடிக்க முடியாதவனுக்கு நான் மேலும் கல்வி கற்பிக்க மாட்டேன்.’
 அறிவுக்காக அறிவை அடைவதைவிட தன்னைப் பண்படுத்தி வளர்த்துக்கொள்வதற்காக அறிவு பெறுவதுதான் கல்வியின் உண்மையான பயன். சிந்தனை இல்லாத படிப்பு வீணானது; படிப்பில்லாத சிந்தனை ஆபத்தானது.”
சட்டங்களும் தண்டனைகளும் மக்களைத் திருத்திவிட முடியாது.
தத்துவம்
 ஒரு வாலிபன் வீட்டிலிருக்கும்போது பெற்றோர் பக்தியும் வெளியில் இருக்கும்போது சகோதர அன்பையும் பயில வேண்டும். அவன் மனப்பூர்வமாகவும் தீவீரமாகவும் எல்லோரையும் நேசிக்க வேண்டும்.
மனித சீவன்கள் மீது அன்பு செலுத்துவது மனிதப்பண்பு ; மனிதர்களைப் புரிந்து கொள்வது விஞ்ஞானம்.
இயற்கை
வானம், உன்னதமான ஆத்மிக இயக்கம் ; அது இயற்கையின் சக்தியே தவிர இறைவன் எனப்படும் ஓர் ஆள் அல்ல. மக்கள் அனைவரும் வானகத்தின் கீழ் ஒரு பொது மனித சமுதாயக் கூட்டம். மனிதன் இயற்கையோடு இயைந்து வாழவேண்டும்.” –

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக