திங்கள், 17 செப்டம்பர், 2018

திருக்குறள் -சிறப்புரை :993


திருக்குறள் -சிறப்புரை :993
உறுப்பொத்தல் மக்களொப்பு அன்றால் வெறுத்தக்க
பண்பொத்தல் ஒப்பதாம் ஒப்பு..----- ௯௯௩
( உறுப்பு ஒத்தல் ; மக்கள் ஒப்பு ; பண்பு ஒத்தல்.)
மக்கள் தம் உடல் உறுப்புகளால் ஒப்புமை உடையவர் என்றாலும் நன் மக்களோடு ஒப்பாகாமையால் அது பொருந்தாது ; உறுப்புகளாலன்றிப் பண்பால் ஒத்திருத்தலே ஒப்புமையாகும்.
“குறித்தது கூறாமைக் கொள்வாரோ டேனை
உறுப்போ ரனையரால் வேறு. –குறள். 704
 பிறர் மனத்தில் உள்ளதை அவர் கூறாமலேயே அவர்தம் முகக் குறிப்பால் அறியும் ஆற்றல் பெற்றவரோடு ஏனைய பிறரும் உடல் உறுப்புகளால் ஒத்திருந்தாலும் உணரும் அறிவால் வேறுபட்டவராவர்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக