செவ்வாய், 25 செப்டம்பர், 2018

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -89

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -89
அனாக்சி மெனஸ் (Anaximenes)கி.மு. 588 – 625.
 இவர் அனாக்சி மேண்டரின் மாணவர். பொருள்கள் அனைத்தும் காற்றிலிருந்து தோன்றிக் காற்றிலே அடங்குகின்றன என்பது இவரின் கொள்கை. காற்று அளவிறந்தது; எங்கும் நிறைந்திருப்பது ; அழியாதது. காற்றின் செறிவிற்கேற்பவும் அழுத்தத்திற்கேற்பவும் மேகம் , நீர், நெருப்பு, நிலம் எனப் பொருள்கள் பரிணாமிக்கின்றன என்றார்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக