திங்கள், 11 செப்டம்பர், 2023

சான்றோர் வாக்கு -10.

 

சான்றோர் வாக்கு -10.

“ Thy favors are  but like the wind

That kissed everything it meets “----Ayton .    

தான் தோய்ந்த பொருள்களையெல்லாம் இன்புறுத்தி வருகின்ற காற்றைப்போலவே உன்னுடைய அன்பான ஆதரவுகள் அமைந்துள்ளன.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக