செவ்வாய், 12 செப்டம்பர், 2023

சான்றோர் வாக்கு -11.

 

சான்றோர் வாக்கு -11.

“Poets alone are sure of  immortality they are the trust diviners of nature.” –B. Lytton.

”கவிஞர்தான் இயற்கையின் உண்மையான ஞான போதகர்; ஆதலால் அவர் என்றும் நிலையான நித்திய சோதிகளாயுள்ளனர்.”

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக