வெள்ளி, 1 செப்டம்பர், 2023

பொன்மொழிகள் -1

 

பொன்மொழிகள் -1

“He can be a Poet, prophet, King according to the kind of world he finds himself born into” –Carlyle

ஒருவன் தான் பிறந்த நாட்டின் தன்மைக்கேற்ப அரசனாகவும் ஞானியாகவும் கவிஞனாகவும் வீரனாக விளங்கி நிற்கின்றான்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக