ஞாயிறு, 17 செப்டம்பர், 2023

சான்றோர் வாக்கு -15. குறுந்தொகை.

 

சான்றோர் வாக்கு -15. குறுந்தொகை.

27.பாலை.

கன்றும் உண்ணாது கலத்தினும் படாது

நல் ஆன் தீம்பால் நிலத்து உக்காங்கு

எனக்கும் ஆகாது என்னைக்கும் உதவாது

பசலை உணீஇயர் வேண்டும்---

திதலை அல்குல் என் மாமைக் கவினே. –வெள்ளி வீதியார், குறுந்தொகை.

 

“ Like the sweet milk of the high bred-cow without either the calf sucking it or its 

getting into the milk bowl spilling (uselessly)  on the ground, the loveliness of my 

beauty- spotted  waist resembling the elegance of tender mango leaves, without 

being of any use either to me or to my beloved, sallow love-sickness craves to 

swallow!” --  R.Balakrishna Mudaliyar,B.A.L.T.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக